Osnove psihološke statistike, Multivarijatna statistika, Psihometrija, KAPMI, PPT, Psihologija marketinga            

  Registracija  prisutnih na vežbama     Upisite br. indexa i  šifru da vidite koliko imate poena: Šifra:

Sajt Departmana za psihologiju

Sajt Filozofskog fakulteta

dr Vladimir Hedrih - CV  

_______________________

Registracija novih studenata

_______________________

 

POENI I ISPITNI BONUSI

Tabela sa poenima i ispitnim bonusima svih studenata (trenutno aktuelni kursevi)

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2023/2024. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2022/2023. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2022/2023. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2021/2022. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2021/2022. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2020/2021. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2020/2021. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2019/2020. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2019/2020. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2018/2019. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2018/2019. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2017/2018. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2017/2018. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2016/2017. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2016/2017. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2015/2016. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2015/2016. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2014/2015. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2014/2015. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2013/2014. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2013/2014. godina

Poeni sa kurseva iz prolećnog semestra - 2012/2013. godina

Poeni sa kurseva iz jesenjeg semestra - 2012/2013. godina

 

 _______________________

 

PRETVARANJE INTERNIH POENA SA KURSA U OCENE

uputstvo za konverziju

_______________________

 

PROGRAMI KURSEVA

Osnove psihološke statistike

Multivarijatna statistika

Psihometrija

Principi psihološkog testiranja

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata

Metode marketinških istraživanja

Psihologija marketinga

Socijalna trauma

 

________________________________

KNJIGE I TEKSTOVI

 

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata (V. Hedrih) - .pdf, .epub

 

Adapting psychological tests and measurement instruments for cross-cultural research (1st edition) (V. Hedrih) - Routledge, Amazon, Blackwells

Interpreting statistics for beginners (1st edition) (V. Hedrih, A. Hedrih) - Routledge, Amazon, Blackwells

Metaanaliza (V.Hedrih)

 _______________________

 

Ispit

TESTOVI SA ISPITA IZ STATISTIKE U PSIHOLOGIJI

Sada možete online oprobati svoje šanse za prelaženje ispita. Testove popunjavate biranjem odgovarajućeg odgovora, a nakon što završite program vam automatski računa i prikazuje rezultat. Trenutno su dostupni sledeći testovi:

- MZ MZ-30 A-1S, novproba 2006 (V.Hedrih)

- MZ M-25 A-1S, mart 2006 (V.Hedrih)

- MZ M-26 A-1S, maj 2006 (V.Hedrih)

- MZ M-22 A-1S, oktobar 2005 (V.Hedrih)

- MZ M-19 A-2S, april 2005 (V.Hedrih)

- MZ M-27 A-1S, jun1 2006 (V. Hedrih) -VAZNO -  u skript za obradu ovog testa je ugradjeno i da vam prikaze pitanja na koja ste dali netacne odgovore, kao i da vam obrazlozi tacan odgovor. Znaci kad kliknete na predaj test, dobicete i popis gresaka sa obrazlozenjima

 

Skripta

PSIHOLOŠKA RAČUNARSKA STATISTIKA

Poglavlja skripte se mogu downloadovati odavde (za neke se radi samo o delovima celog poglavlja).

ALI, vodite računa! Radi se samo o nerecenziranim, nelektorisanim i nekorigovanim tekstu. Štamparskih grešaka ima, a možda i materijalnih, tako da ako naletite na tvrdnju koja se razlikuje od onoga što piše u ostaloj literaturi verujte ostaloj literaturi ili pitajte na času o čemu se radi. 

- Statističko matematički alat (V.Hedrih) - 843 Kb

- Statističko opisivanje psiholoških pojava (V.Hedrih) - 463 Kb

- Korelacije (P.Kostić) - 875 Kb

- Tehnike za poređenje više uzoraka (V.Hedrih) - 419 Kb

- Analiza nominalnih varijabli (V.Hedrih) - 117 Kb

- Hi kvadrat (P.Kostić) - 387 Kb

- Multivarijatne tehnike - uvod + regresija (V.Hedrih) - 388 Kb

- Faktorska analiza  v0,4 (V.Hedrih), verzija postavljena 29.5.2006.godine - 355 Kb

- Kanonička korelaciona analiza (V.Hedrih) - 398 Kb

- Analiza vremenskih serija + nedovršeno poglavlje multidimenzionalno skaliranje (V.Hedrih) - 368 Kb

- Klaster analiza (V.Hedrih) - 2759 Kb

- Licenca za korišćenje 

 

Knjige

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata (V. Hedrih) - .pdf, .epub, biblioteka FF

Adapting psychological tests and measurement instruments for cross-cultural research (1st edition) (V. Hedrih) - Routledge, Amazon, Blackwells, biblioteka FF

Interpreting statistics for beginners (1st edition) (V. Hedrih, A. Hedrih) - Routledge, Amazon, Blackwells, biblioteka FF

Osnove psihološke statistike - .pdf, biblioteka FF

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs.

Žalbe iz Multivarijatne statistike slati na m.taskovic-14120@filfak.ni.ac.rs

Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs.

 Rok za žalbe je 1.7.2024. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike su u utorak, 2. jula 2024. godine u 9:15, u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT je u utorak 2.jula 2024. godine sa početkom u 10:00, u kabinetu 119, a po rasporedu koji je u arhivi sa rezultatima ispita.

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2023-2024

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate multivarijatne statistike je 31.5.2024. godine u 24:00.

Žalbe slati na m.taskovic-19611@filfak.ni.ac.rs  

Žalbe  iz PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok je 31.5.2024. godine u 24:00.

 

Rezultati pismenih delova ispita u majskom apsolventskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga je u utorak, 21.5.2024. godine u 10:00, u kabinetu 119.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2023-2024

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate multivarijatne statistike je 9.5.2024. godine u 24:00.

Žalbe slati na m.taskovic-19611@filfak.ni.ac.rs  

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok je 11.5.2023. godine u 24:00.

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 19.4.2024. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike su u utorak, 23.4.2024. godine u 10:15, u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga je u utorak 23.4.2024. godine sa početkom u 11:00, u kabinetu 119, a po rasporedu koji je u arhivi sa rezultatima ispita.

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2023/2024

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 5.5.2024. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 26.5.2024. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na m.taskovic-14120@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 12.2.2024. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike su u utorak, 13.2.2024. godine u 9:15, u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz PPTa i Psihologije marketinga je u utorak 13.2.2024. godine sa početkom u 10:00, u kabinetu 119, a po rasporedu koji je u arhivi sa rezultatima ispita.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Uvoda u analizu podataka i Psihologije marketinga, školska 2023-2024

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka je 16. 1. 2024. godine u 24:00.

Žalbe slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 16.1.2024. godine. Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u decembarskom apsolventskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 25.12.2023. godine.

Upis ocena i usmeni ispiti kod V. Hedriha su u petak, 29.12.2023. godine u 15:15, u kabinetu 119.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Uvoda u analizu podataka i Psihologije marketinga, školska 2023-2024

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka je 8. 12. 2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 17.12.2023. godine. Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

 

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka, školska 2023/2024

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 10.12.2023. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 14.1.2024. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na gc.miljana.nikolic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u novembarskom apsolventskom ispitnom roku, školska 2023/2024

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 27.11.2023. godine.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 3 ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 08.10.2023. godine.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u sredu, 11.10.2023. godine u 10:45 u kabinetu 119.

Usmeni ispiti iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga biće održani u sredu, 11.10.2023. godine od 11:00 u kabinetu 119

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 22.09.2023. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u četvrtak, 21.9.2023. godine u 10:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispiti iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga biće održani u četvrtak, 21.9.2023. godine od 11:00 u kabinetu 119.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 09.09.2023. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u ponedeljak, 11.9.2023. godine u 10:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispiti iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga biće održani u ponedeljak, 11.9.2023. godine od 11:00 u kabinetu 119.

 

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok za žalbe je 4.09.2023. godine.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka, Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u ponedeljak, 4.9.2023. godine u 10:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispiti iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga biće održani u ponedeljak, 4.9.2023. godine od 11:00 u kabinetu 119.

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Rok za žalbe na rezultate multivarijatne statistike je 25.6.2023. godine u 24:00. Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i Uvoda u analizu podataka slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Žalbe iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga održaće se u utorak, 27.6.2023. godine od 17:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz PPT i KAPMI održaće se u četvrtak, 22.6.2023. godine od 12:30 u kabinetu 119, a po rasporedu koji je u arhivi sa rezultatima ispita.

Upis ocena iz Multivarijatne statistike održaće se u četvrtak, 22. 6. 2023. godine od 11:45 u kabinetu 119.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka održaće se u utorak, 27.6.2023. godine u 17:10 u kabinetu 119.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2022-2023

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate multivarijatne statistike je 2.6.2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs 

Žalbe  iz PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok je 2.6.2023. godine u 24:00.

Rezultati pismenog dela ispita u majskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga održaće se u utorak, 23.5.2023. godine od 10:00 u kabinetu 119.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2022-2023

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate multivarijatne statistike je 12.5.2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs 

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs . Rok je 15.5.2023. godine u 24:00.

.

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga održaće se u utorak, 25.4.2023. godine od 10:00 u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz Psihometrije održaće se u sredu, 19.4.2023. godine od 10:00 u kabinetu 119.

Upis ocena iz Uvoda u analizu podataka i Osnova psihološke statistike održaće se u sredu, 19.4.2023. godine od 11:30 u kabinetu 119.

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2022/2023

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 7.5.2023. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 4.6.2023. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u martovskom apsolventskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Usmeni ispiti održaće se u utorak, 28.3.2023. godine od 10:00 u kabinetu 119.

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, školska 2022/2023

rezultati

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka biće u ponedeljak, 13.2.2023. godine u 10:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz PPT i Psihologije marketinga biće održan u ponedeljak, 13.2.2023. godine, sa početkom u 11:00, a po rasporedu koji je dat u arhivi sa rezultatima ispita. Ispit će biti održan u kabinetu 119.

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike, Uvoda u analizu podataka i Multivarijatne statistike je  je 12. 2. 2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga i PPT je 12. 2. 2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2022-2023

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike je 19. 1. 2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 18. 1. 2023. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u decembarskom apsolventskom roku, školska 2022/2023

rezultati

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga je u petak,  30.12.2022. godine u 15:15 u kabinetu 119.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Uvoda u analizu podataka, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2022-2023

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka je 15. 12. 2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 19. 12. 2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u novembarskom apsolventskom roku, školska 2022/2023

rezultati

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga je u utorak,  29.11.2022. godine u 13:30 u kabinetu 119.

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike i Uvoda u analizu podataka, školska 2022/2023

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 18.12.2021. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 22.1.2022. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 3 ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Upis ocena iz Multivarijatne statistike je u utorak 11.10.2022. godine u 11:30 u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz PPT i Psihologije marketinga održaće se u utorak, 11.10.2022. godine počev od 12:00 u kabinetu 119, a prema rasporedu u fajlu sa rezultatima pismenog ispita.

Rok za žalbe na rezultate je 10. 10. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike je u utorak 4.10.2022. godine u 14:00 u kabinetu 119.

Usmeni ispit iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga održaće se u utorak, 4.10.2022. godine počev od 14:30 u kabinetu 119, a prema rasporedu u fajlu sa rezultatima pismenog ispita.

Rok za žalbe na rezultate je 2. 10. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 1 ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Socijalne traume je u petak 16.9.2022. godine u 11:30 u zgradi dekanata.

Usmeni ispit iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga održaće se u petak, 16.9.2022. godine počev od 12:00 u zgradi dekanata, a prema rasporedu u fajlu sa rezultatima pismenog ispita.

Rok za žalbe na rezultate je 16. 9. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike je u ponedeljak 29.8.2022. godine u 13:00 u zgradi dekanata.

Usmeni ispit iz KAPMI, PPT i Psihologije marketinga održaće se u utorak, 30.8.2022. godine počev od 11:00 u zgradi dekanata, a prema rasporedu u fajlu sa rezultatima pismenog ispita.

Rok za žalbe na rezultate je 29. 8. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga održaće se u ponedeljak, 13.6.2022. godine u 12:00 u zgradi dekanata.

Rok za žalbe na rezultate je 8. 6. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, PPT i KAPMI slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike je u četvrtak, 9. 6. 2022. godine u 10:00 ispred zgrade dekanata.

Upis ocena iz Multivarijatne statistike je u ponedeljak 13.6.2022. godine u `13:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispit iz KAPMI i PPT biće održan 9. i 10. 6.2022. godine po rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima.

Usmeni ispit iz Psihometrije biće održan 8.6.2022. godine. Raspored polaganja ispita će biti naknadno objavljen.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2021-2022

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 2.6.2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs  .

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2021-2022

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 14.5.2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs  .

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga održaće se u utorak, 26.4.2022. godine u 12:00 u zgradi dekanata.

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga je je 22. 4. 2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike je u utorak, 26. 4. 2022. godine u 11:45 ispred zgrade dekanata.

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2020/2021

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 14.5..2021. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 4.6.2021. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, školska 2021-2022

Rezultati ispita

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT održaće se 9.2.2022. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored se nalazi u arhivi sa rezultatima ispita.

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga je je 3.2. 2022. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate iz KAPMI i PPT je 5.2.2022. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i psihometrije slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike je u četvrtak, 3. 2. 2022. godine u 12:00 ispred zgrade dekanata.

Upis ocena iz KAPMI,  PPT i Psihologije marketinga je u četvrtak, 10.2. 2022. godine u 12:00 ispred zgrade dekanata.

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga, školska 2021-2022

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike je 13. 1. 2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 28. 1. 2022. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Instrukcije za pisanje projekata iz Psihometrije 2021-2022

Psihometrija - instrukcije za pisanje

Rok za pisanje predaju projekata iz Psihometrije je 23.1.2022. godine. Projekte slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga, školska 2021-2022

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike je 9. 12. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 5. 12. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2021/2022

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 11.12.2021. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 16.1.2022. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 3 ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u utorak, 12. 10.2021. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored polaganja je u .docx fajlu sa rezultatima ispita. Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Rok za žalbe na rezultate je 11.10. 2021. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i psihometrije slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena je u sredu, 13. 10. 2021. godine u 11:00 ispred zgrade dekanata.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u utorak, 28. 9.2021. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored polaganja je u .docx fajlu sa rezultatima ispita. Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Rok za žalbe na rezultate je 27.9. 2021. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i psihometrije slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena je u sredu, 29. 9. 2021. godine u 12:00 ispred zgrade dekanata.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u utorak, 21. 9.2021. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored polaganja je u .docx fajlu sa rezultatima ispita. Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Rok za žalbe na rezultate je 20.9. 2021. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i psihometrije slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena je u sredu, 22. 9. 2021. godine u 13:00 ispred zgrade dekanata.

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u petak, 3. 9.2021. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored polaganja je u .docx fajlu sa rezultatima ispita. Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Rok za žalbe na rezultate je 3.9. 2021. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, multivarijatne statistike i psihometrije slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Žalbe  iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Ocene projekata iz KAPMI i PPT, školska 2020-2021

ocene

Molim sve timove da poene sa ovih projekata podele do utorka, 24. 6. 2021. godine

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u sredu i četvrtak, 23. i 24. 6.2021. godine preko Google Meet aplikacije. Raspored polaganja će biti objavljen ovde na sajtu do nedelje (posetite tada kolekciju sa rezultatima ispita). Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Upis ocena (u indexe) iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u petak 25.6.2021 u 10:30. Upis ocena iz Psihometrije, PPT, KAPMI i Psihologije marketinga istog dana u 12:00.

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihometrije je 19.6. 2021. godine u 24:00.

Upis ocena (u indexe) iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u petak 25.6.2021 u 10:30. Upis ocena iz Psihometrije, PPT, KAPMI i Psihologije marketinga istog dana u 12.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT je 19. 6. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Upis ocena (u indexe) iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u petak 25.6.2021 u 10:30. Upis ocena iz Psihometrije, PPT, KAPMI i Psihologije marketinga istog dana u 12:00.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2020-2021

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 2.6.2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs  .

Rezultati pismenih delova ispita u majskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Usmeni ispit održaće se u utorak, 25.5.2021. godine u 12 preko Google Meet aplikacije. Molim studente da kontaktiraju predmetnog asistenta za link za usmeni ispit.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2020-2021

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 14.5.2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs  .

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihometrije je 21.4. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT je 21. 4. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2020/2021

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 16.5..2021. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 31.5.2021. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, školska 2020-2021

Rezultati ispita

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihometrije je 11.2. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga, KAPMI i PPT je 11. 2. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2020-2021

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije je 20.1. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 20. 1. 2021. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2020-2021

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije je 24.12. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 24. 12. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Instrukcije za pisanje projekata iz Psihometrije i iz Metoda istraživanja tržišta 2020-2021

Psihometrija - instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, makro za računanje skorova

Metode istraživanja tržišta - instrukcije za pisanje

Rok za pisanje predaju projekata iz Psihometrije je 17.1.2021. godine. Projekte slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2020/2021

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 20.12.2020. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 17.1.2021. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 3 ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 11.9. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena - sreda, 14. oktobar u 11:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispiti iz svih predmeta su utorak, 13. oktobar prema rasporedu u fajlu sa rezultatima.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 26.9. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena - utorak, 29. septembar u 11:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispiti iz svih predmeta su u ponedeljak, 28. septembra prema rasporedu u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 13.9. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Psihometrije, KAPMI, PPT i Psihologije marketinga - sreda, 16. septembar u 11:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispiti iz svih predmeta su u utorak, 15. septembra prema rasporedu u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 4.9. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike, kao i za one koji su položili usmeni iz ostalih predmeta ponedeljak, 7. septembar u 12:00 ispred zgrade dekanata.

Upis ocena iz Psihometrije, KAPMI, PPT i Psihologije marketinga - petak, 7. septembar u 12:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispiti iz svih predmeta su u petak, 4. septembra prema rasporedu u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 28.6. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike, kao i za one koji su položili usmeni iz ostalih predmeta petak, 3. jul u 12:00 ispred zgrade dekanata.

Upis ocena iz Psihometrije, KAPMI, PPT i Psihologije marketinga - petak, 3. jul u 11:00 ispred zgrade dekanata.

Usmeni ispit iz Psihometrije i Psihologije marketinga je u ponedeljak 29. juna 2020.

Usmeni ispit iz KAPMI I PPT je u četvrtak, 2. jul.

Molim sve koji izlaze na usmeni da se upisu u Google tabelu link za koju će predmetni asistenti poslati na grupne mailove, kako bismo napravili raspored polaganja. Molim da se upisete do nedelje, 28.6. u podne. Ako nemate link za tabelu na mailu kome imate pristup, javite se asistentu koji drži vežbe iz predmeta koji polažete da vam pošalje.

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 3.6. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – utorak, 2. jun u 12:30 u zgradi dekanata.

Upis ocena iz Psihologije marketinga ponedeljak, 8. jun u 11:20 u zgradi dekanata.

Usmeni ispit iz Psihologije marketinga u petak 5. jun 2020. Molim sve koji izlaze na usmeni da se upisu u Google tabelu link za koju je Nikola poslao na grupne mailove, kako bismo napravili raspored polaganja. Molim da se upisete do utorka 2.6. uvece. Ako nemate link za tabelu na mailu kome imate pristup, javite se Nikoli da vam pošalje.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2019-2020

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 22.5.2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs  .

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2019-2020

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 8.5.2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs  .

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2019/2020

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 3.5..2020. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 31.5.2020. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, 2019/2020

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 14.2. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – cetvrtak, 13. februar u 9:30 u zgradi dekanata.

Usmeni ispiti u četvrtak i petak, 13.-14. februar 2020. prema rasporedu koji se nalazi u fajlu sa rezultatima.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2019-2020

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije je 22.1. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 22. 1. 2020. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Zbog tehničkih problema neki fajlovi se nisu preneli kako treba. Ispravićemo to čim pre i shodno tome pomeriti rok za žalbe iz Psihometrije ako bude trebalo.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2019-2020

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije je 5.12. 2019. godine u 24:00.

Žalbe slati na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs .

Rok za žalbe na rezultate iz Psihologije marketinga je 22. 12. 2019. godine u 24:00.

Žalbe slati na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs .

Projekti iz Psihologije Marketinga, jesenji semestar 2019-2020

instrukcije za pisanje, ocene projekata, kriterijumi za ocenjivanje, makro za računanje skorova

Rok za predaju projekta je nedelja 26.1. 2020. godine u 24:00

Projekat se predaje slanjem na nikola.cirovic@filfak.ni.ac.rs. Ocenjivani će biti samo projekti koji stignu pre isteka navedenog roka.

Projekti iz Psihometrije, jesenji semestar 2019-2020

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, makro za računanje skorova

Rok za predaju projekta je nedelja 26.1. 2020. godine u 24:00

Projekat se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs. Ocenjivani će biti samo projekti koji stignu pre isteka navedenog roka.

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2019/2020

materijal za oba seminarska i rezultati

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 22.12.2019. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 19.1.2020. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ana.jovancevic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 6.10. 2019. godine u 24:00.

Žalbe slati na jutarnjakafa15@gmail.com za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na mila.doskovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – sreda, 9. oktobar u 12:40 u zgradi dekanata.

Usmeni ispiti u sredu, 9. oktobra 2019 prema rasporedu koji se nalazi u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – ponedeljak, 30. septembar u 11:40 u zgradi dekanata.

Usmeni ispiti u ponedeljak, 30. septembar 2019. prema rasporedu koji se nalazi u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 1.9. 2019. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na mila.doskovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – utorak, 2. septembar u 11:30 u zgradi dekanata.

Usmeni ispiti u utorak, 2. septembar 2019 prema rasporedu koji se nalazi u fajlu sa rezultatima.

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 30.6. 2019. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs za sve osim za Psihologiju marketinga.

Žalbe iz Psihologije marketinga slati na mila.doskovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike – utorak, 2. jul u 11:00 u zgradi dekanata.

Usmeni iz psihologije marketinga, utorak, 2. jul u 12:00.

Usmeni iz Psihometrije, KAPMI i PPT, sreda i cetvrtak 3. i 4. jul, u terminima navedenim u fajlu sa rezultatima.

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2018/2019

materijal za oba seminarska i ocene

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 12.5..2019. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 2.6.2019. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2018-2019

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 31.5. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Multivarijatne statistike slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2018-2019

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 18.5. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Multivarijatne statistike slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs .

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 19.4. 2019. godine u 24:00.

Žalbe na rezultate slati na ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike - petak, 19. 4. 2019. godine u 11:30.

Usmeni ispiti -  četvrtak, 18.4. 2019. prema rasporedu koji je u fajlu sa rezultatima ispita.

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, 2018/2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 11.2. 2019. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike - utorak, 12. 2. 2019. godine u 11:00.

Usmeni ispiti - utorak - četvrtak, 12.-14. 2. 2019. prema rasporedu koji je u fajlu sa rezultatima ispita.

Ocene projekata iz Psihometrije i Psihologije marketinga, 2018/2019

PsihometrijaMarketing

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2018-2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma je 18. 1. 2019. godine u 24:00.

Žalbe na rezultate iz Psihometrije slati na damjana.panic@filfak.ni.ac.rs.

Žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga slati na mila.doskovic@filfak.ni.ac.rs .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2018-2019

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma je 13. 12. 2018. godine u 24:00.

Žalbe na rezultate iz Psihometrije slati na damjana.panic@filfak.ni.ac.rs.

Žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2018/2019

materijal za oba seminarska i rezultati

Molim studente da podele poene sa prvog seminarskog do nedelje, 6.1.2019. godine. Prilikom podele poena, napisati u svrsi dodele jasno da se radi o poenima sa prvog seminarskog.

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 9.12.2017. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 13.1.2018. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na miladoskovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, 2017/2018

oktobar 2 2018

Rok za žalbe na rezultate je 1.10. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - ponedeljak, 1.10.2018. godine u 12:30.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 1 ispitnom roku, 2017/2018

oktobar 1 2018

Rok za žalbe na rezultate je 20.9. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - sreda, 19.9.2018. godine u 10.

 

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku, 2017/2018

septembar 2018

Rok za žalbe na rezultate je 29.8. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - sreda, 29.8.2018. godine u 11.

 

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, 2017/2018

jun 2018

Rok za žalbe na rezultate je 4.7. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Ocene drugog seminarskog rada iz multivarijatne statistike su u arhivi sa rezultatima iz junskog roka!

Usmeni ispiti biće održani u utorak, sredu i četvrtak, 3-5. jula. 2018. godine prema rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u sredu, 4. 7. 2018. godine u 14 u dekanatu (studenti predaju indexe, pa ih preuzimaju kada ocene budu upisane).

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Ocene projekata iz KAPMI i PPT, 2017/2018

 Ocene

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2017-2018

Rezultati drugog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 1.6. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Multivarijatne statistike slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2017/2018

materijal za oba seminarska, rezultati prvog seminarskog, rezultati drugog seminarskog

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 6.5..2018. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 3.6.2018. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na miladoskovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2017-2018

Rezultati prvog kolokvijuma

Rok za žalbe na rezultate je 18.5. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Multivarijatne statistike slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

 

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, 2017/2018

april 2018

Rok za žalbe na rezultate je 18.4. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije slati na damjana1988@yahoo.com .

Usmeni ispiti biće održani u ponedeljak, 23.4. 2018. godine prema rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima.

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Matrica za vežbe iz statistike

matrica

 

Psihometrija, projekti 2017/2018

Ocene projekata

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku, 2017/2018

januar 2018

Rok za žalbe na rezultate je 31.1. 2018. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike, Multivarijatne statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

Usmeni ispiti biće održani u utorak, četvrtak i petak, 6., 8. i 9. marta. 2018. godine prema rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u ponedeljak, 5. 3. 2018. godine u 13 u dekanatu (studenti predaju indexe, pa ih preuzimaju kada ocene budu upisane).

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Psihologija marketinga, projekti

instrukcije za pisanje, kriterijumi, makro za ocenjivanje, podsetnik za usmeni ispit, ocene

 

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2017/2018

materijal za oba seminarska

rezultati prvog seminarskog

rezultati drugog seminarskog

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 10.12.2017. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 14.1.2018. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na miladoskovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2017-2018

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike je 26. 1. 2018. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Psihometrije je 26. 1. 2018. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Psihologije marketinga je 16. 1. 2018. godine u 24:00.

Žalbe na rezultate iz Psihometrije slati na damjana.panic@filfak.ni.ac.rs.

Žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike, Psihometrije i Psihologije marketinga, školska 2017-2018

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike je 14. 12. 2017. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Psihometrije je 30. 11. 2017. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Psihologije marketinga je 3. 12. 2017. godine u 24:00.

Žalbe na rezultate iz Psihometrije slati na damjana.panic@filfak.ni.ac.rs.

Žalbe na rezultate iz Osnova psihološke statistike i Psihologije marketinga slati na miladoskovic@gmail.com .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2017/2018

materijal za oba seminarska

rezultati prvog seminarskog

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 10.12.2017. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 14.1.2018. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na miladoskovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Psihologija marketinga, materijali

materijal za vezbe

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, 2016/2017

Oktobar 2

Usmeni ispit iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u sredu, 5.10.2017. godine po rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima ispita. Studenti koji su položili pismeni u prethodnom roku treba da dođu istog dana u 11:00.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike, sreda, 4.10.2017. godine u 11:00.

Rok za žalbe na rezultate je 5.10. 2017. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom i oktobarskom 1 ispitnom roku, 2016/2017

Septembar

Oktobar 1

Usmeni ispit iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u sredu, 27.9.2017. godine po rasporedu koji je dat u fajlu sa rezultatima ispita. Studenti koji su položili pismeni u prethodnom roku treba da dođu istog dana u 11:30.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike, sreda, 27.9.2017. godine u 11:00.

Rok za žalbe na rezultate je 27. 9. 2017. godine u 24:00.

Žalbe iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike slati na miladoskovic@gmail.com .

Žalbe na rezultate iz Psihometrije, KAPMI i PPT slati na damjana1988@yahoo.com .

 Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Ocene projekata iz KAPMI i PPT, 2016/2017

 Ocene

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku, 2016/2017

Rezultati

Usmeni deo ispita biće održani u petak 23.6.2017. godine sa početkom u 10:00. Raspored polaganja je u fajlu sa rezultatima ispita.

Upis ocena iz Multivarijatne statistike biće u utorak, 13.6.2017 i četvrtak 15.6.2017. u 11:30.

Rok za žalbe na rezultate je 14. 6. 2017. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, KAPMI i PPT, školska 2016-2017

Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

 

Rezultati pismenih delova ispita u aprilskom ispitnom roku, 2016/2017

Rezultati

Usmeni deo ispita biće održani u četvrtak 20.4.2017. godine sa početkom u 12:00. Raspored polaganja je u fajlu sa rezultatima.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike biće u četvrtak 20.4.2017. u 11:45.

Rok za žalbe na rezultate je 21. 4. 2017. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2016/2017

materijal za oba seminarska

ocene seminarskih

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 30.4.2017. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 4.6.2017. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku 2017, ocene projekata iz Psihometrije i raspored polaganja usmenog dela ispita iz Psihometrije

rezultati

Usmeni ispit iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u ponedeljak i utorak 13. i 14. 2. 2017. godine po sledećem rasporedu - raspored.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statisitke i Psihometrije, školska 2016-2017

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 30.1. 2017. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statisitke i Psihometrije, školska 2016-2017

Rezultati

 

Seminarski radovi iz Osnova psihološke statistike, školska 2016/2017

materijal za oba seminarska , ocene oba seminarska rada

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 1.1.2017. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 22.1.2017. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku, 2015/2016

Rezultati

Usmeni delovi ispita biće održani u sredu i četvrtak 28-29.9.2016. godine sa početkom u 10:00. Raspored polaganja je u fajlu sa rezultatima.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike biće u sredu 28.9.2016. godine u 11:00.

Rok za žalbe na rezultate je 29. 9. 2016. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati pismenih delova ispita u oktobarskom ispitnom roku

Rezultati

Usmeni delovi ispita biće održani u utorak 20.9.2016. godine sa početkom u 10:00. Raspored polaganja je u fajlu sa rezultatima.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike biće u utorak 20.9.2016. godine u 12:00.

Rok za žalbe na rezultate je 20. 9. 2016. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Ocene seminarskih i projekata prolečni semestar 2015-2016

Multivarijatna statistika  - prvi seminarski, drugi seminarski

Projekti KAPMI i PPT

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT biće održani u utorak, 28.6.2016. godine i u četvrtak 30.6.2016. godine po sledećem rasporedu

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - utorak, 28.6.2016. godine u 11:00.

Rezultati pismenih delova ispita u junskom ispitnom roku

Rezultati

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma je 14. 6. 2016. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Termini upisa ocena, odnosno usmenih ispita, biće objavljenih naknadno, nakon završetka odbrana seminarskih radova, odnosno objavljivanja ocena projekata.

 

Rezultati drugog kolokvijuma, prolećni semestar, školska, 2015/2016

Multivarijatna, KAPMI i PPT - drugi kolokvijum

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma je 4. 6. 2016. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma, jesenji semestar, školska, 2015/2016

Multivarijatna, KAPMI i PPT - prvi kolokvijum

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2015/2016

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 15.5.2016. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 5.6.2016. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati pismenih delova ispita u januarskom ispitnom roku 2016 i ocene projekata iz Psihometrije

rezultati

Ocene seminarskih radova iz Osnova psihološke statistike, jesenji semestar, školska 2015/2016

Ocene

Rezultati drugog kolokvijuma, jesenji semestar, školska, 2015/2016

Osnove psihološke statistike i psihometrija

 

Rezultati prvog kolokvijuma, jesenji semestar, školska, 2015/2016

Osnove psihološke statistike

Psihometrija

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz psihometrije je 24. 12. 2015. godine u 24:00.

 Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz psihometrije je 20. 12. 2015. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2015/2016

Materijal za seminarski

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 17.1. 2016. godine u 24:00. 

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2015/2016

Materijal za seminarski

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 27. 12. 2015. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati seminarskih radova iz Multivarijatne statistike, školska 2014/2015

rezultati 

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike i KAPMI, školska 2014/2015

rezultati

odgovori na žalbe

 Rok za žalbe na rezultate je 28. 5. 2015. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rok za predaju projekata iz PPT i KAPMI je 3.6.2015. godine u 24:00

 

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2014/2015

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 18.5.2015. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 1.6.2015. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Ocene projekata iz Psihometrije, školska 2014/2015

rezultati 

Rezultati seminarskih radova iz Osnova psihološke statistike, školska 2014/2015

rezultati 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije, školska 2014/2015

rezultati 

 Rok za žalbe na rezultate je 21. 1. 2015. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije, školska 2014/2015

rezultati 

 Rok za žalbe na rezultate je 21. 12. 2014. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2014/2015

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 18.1. 2015. godine u 24:00. 

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2014/2015

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 28. 12. 2014. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati pismenih delova ispita u septembarskom ispitnom roku 2013/2014 godine i raspored polaganja usmenih

rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 11.9. 2014. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u sredu 10.9.2014. godine od 12:30.

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u sredu, 10.9.2014. godine po rasporedu koji je dat u arhivi sa rezultatima (link koji je gore naveden).

 

Rezultati pismenih delova ispita u julskom ispitnom roku 2013/2014 godine i raspored polaganja usmenih

rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 26.6. 2014. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike održaće se u sredu 25.6.2014. godine od 10:15.

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u sredu i četvrtak 25 i 26.6.2014. godine po rasporedu koji je dat u arhivi sa rezultatima (link koji je gore naveden).

Ocene projekata iz KAPMI i PPT, školska 2013/2014 i raspored polaganja usmenog dela ispita za jun

ocene

Usmeni deo ispita iz KAPMI i PPT u junskom roku školske 2013/2014 godine održaće se u sredu i četvrtak 18. i 19. 6. 2014. godine po sledećem rasporedu

Ocene seminarskih radova iz Multivarijatne statistike, školska 2013/2014

rezultati

Drugi kolokvijum i ispiti u junskom roku 2013/2014

rezultati

Rok za žalbe na rezultate je 13.6. 2014. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Seminarski radovi iz Multivarijatne statistike, školska 2013/2014

materijal za oba seminarska

Rok za predaju prvog seminarskog je nedelja, 18.5.2014. godine u 24:00.

Rok za predaju drugog seminarskog je nedelja, 1.6.2014. godine u 24:00.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijatne statistike, PPT i KAPMI i pismenih delova ispita u aprilskom roku 2013/2014

rezultati

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike je u utorak, 15.4.2014. godine u 14:00. Usmeni ispit iz Psihometrije održaće se u utorak 15.4.2014 sa početkom u 12:00, a po rasporedu koji je dat uz fajl sa rezultatima.

Rok za žalbe na rezultate je 16.4. 2014. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Usmeni ispiti, januarski rok 2013/2014

Usmeni ispiti iz Psihometrije, KAPMI i PTT održaće se u četvrtak i petak, 6-7.2.2014. godine po sledećem rasporedu

Ocene projekata iz Psihometrije, školska 2013/2014 godina

ocene

Rezultati drugog seminarskog rada iz Osnova psihološke statistike, školska 2013/2014

rezultati

Rezultati pismenih ispita u januarskom ispitnom roku 2013/2014

rezultati

 Rok za žalbe na rezultate je 23. 1. 2014. godine u 24:00.

Termini usmenih ispita, kao i upisa ocena iz Osnova psihološke statistike biće objavljeni naknadno

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije 2013/2014

rezultati

Rezultati prvog kolokvijuma iz Psihometrije 2013/2014

 matrica, makro za računanje skorova

 Rok za žalbe na rezultate je 13. 12. 2013. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike 2013/2014

 matrica, makro za računanje skorova

odgovori na žalbe

U ukupan rezultat nisu uračunate stavke b1, b2, b3, b8, d9 i f8, jer se odnose na gradivo koje još nije pređeno.

 Rok za žalbe na rezultate je 29. 11. 2013. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2013/2014

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 19.1. 2014. godine u 24:00. 

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2013/2014

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 15. 12. 2013. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku 2013

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Metodologija psiholoških istraživanja 1 (doktorske studije) - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 20.9.2013. godine u 24:00.

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - ponedeljak, 23.9.2013. godine u 12:00.

Usmeni deo ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u ponedeljak 23.9.2013. godine po sledećem rasporedu.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku 2013

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Metodologija psiholoških istraživanja 1 (doktorske studije) jul1 - matrica, makro za računanje skorova

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - sredu, 4.9.2013. godine u 11:00.

Usmeni deo ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u sredu 4.9.2013. godine po sledećem rasporedu.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita u julskom ispitnom roku 2013

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Metodologija psiholoških istraživanja 1 (doktorske studije) jul1 - matrica, makro za računanje skorova

Metodologija psiholoških istraživanja 1 (doktorske studije) jul2 - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 30.6.2013. godine u 24:00.

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike - utorak, 2.7.2013. godine u 10:00.

Usmeni deo ispita iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u utorak 2.7.2013. godine po sledećem rasporedu.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Podsetnik za usmeni ispit iz PPT i KAPMI

podsetnik

Ocene projekata iz PPT i KAPMI, prolećni semestar 2013

PPT - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

KAPMI - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

Usmeni ispiti iz Psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u ponedeljak i utorak, 24. i 25. juna po sledećem rasporedu

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2013

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 20.6.2013. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Seminarski radovi iz Multivarijantne statistike, 2012-2013. godina

Prvi seminarski - instrukcijematrica (porpos za seminarski.sav), kriterijumi za ocenjivanje, rezultati

Rok za predaju prvog seminarskog rada bio je 5. maj 2013. godine u 24:00

Drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica (porpos za seminarski.sav) kriterijumi za ocenjivanje, rezultati

Rok za predaju drugog seminarskog rada bio je 8. jun 2013. godine u 24:00

Seminarski radovi se predaju slanjem na ivana.pedovic@gmail.com

 

Rezultati drugog kolokvijuma, prolećni semestar 2012-2013. godina

Multivarijatna statistikamatrica, makro za računanje skorova

PPTmatrica, makro za računanje skorova

KAPMImatrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Multivarijatne statistike je 30. 5. 2013. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz PPT i KAPMI je 5. 6. 2013. godine u 24:00.

Odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku 2012-2013. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrijamatrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 19. 4. 2013. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Usmeni deo ispita iz Psihometrije održaće se u utorak, 23.4.2013. godine po sledećem rasporedu - raspored

 

Rezultati prvog kolokvijuma, prolećni semestar 2012-2013. godina

Multivarijatna statistikamatrica, makro za računanje skorova

PPTmatrica, makro za računanje skorova

KAPMImatrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 18. 4. 2013. godine u 24:00.

Odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Seminarski radovi iz Multivarijantne statistike, 2012-2013. godina

Prvi seminarski - instrukcijematrica (porpos za seminarski.sav), kriterijumi za ocenjivanje

Rok za predaju prvog seminarskog rada je 5. maj 2013. godine u 24:00

Drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica (porpos za seminarski.sav) kriterijumi za ocenjivanje,

Rok za predaju drugog seminarskog rada je 2. jun 2013. godine u 24:00

Seminarski radovi se predaju slanjem na ivana.pedovic@gmail.com

 

Podsetnik za usmeni ispit iz Psihometrije

Podsetnik

Ocene projekata iz Psihometrije, jesenji semestar 2012-2013

instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje, makro za računanje skorova

Raspored polaganja usmenih delova ispita u januarskom ispitnom roku 2013. godine

Usmeni deo ispita iz Psihometrije i PPT u januarskom roku biče održan u ponedeljak i utorak, 11. i 12. februara 2013. godine po sledećem rasporedu

Psihometrija i PPT

Sve grupe su dužne da do trenutka početka usmenog dela ispita raspodele sve poene. Nakon toga, baza će biti zaključana i dalje izmene neće biti moguće.

 

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2012/2013

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova, rezultati

Rok za predaju seminarskog rada bio je nedelja 20.1. 2013. godine u 24:00. 

Molim studente sa brojevima indexa 1604, 1635 i 1646 da se u ponedeljak, 11.2.2013. godine u 12:00 jave u kabinet 119.

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku 2013

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 25.1.2013. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijatne statistike obaviće se u sredu, 13.2.2013. godine

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Psihometrije 2012/2013

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 20. 1. 2013. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike 2012/2013

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 17. 1. 2013. godine u 24:00.

odgovori na zalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2012/2013

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova, rezultati

Rok za predaju seminarskog rada bila je nedelja 9. 12. 2012. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz Psihometrije 2012/2013

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 9. 12. 2012. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike 2012/2013

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 22. 11. 2012. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2012/2013

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 20.1. 2013. godine u 24:00. 

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2012/2013

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada je nedelja 9. 12. 2012. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

 

Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 22.9.2012. godine u 24:00.

Upis ocena iz Osnova psihološke statistike i multivarijatne statistike održaće se u utorak, 25.9.2012. godine u 12:00.

Usmeni deo ispita iz psihometrije, KAPMI i PPT održaće se u utorak, 25.9.2012. godine sa početkom u 12:30.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 7.9.2012. godine u 24:00.

Raspored polaganja usmenih delova ispita iz Psihometrije, PPT i KAPMI

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita u julskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 30.6.2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Raspored polaganja usmenih delova ispita iz Psihometrije, PPT i KAPMI

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Ocene projekata iz PPT i KAPMI, prolećni semestar 2012

PPT - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

KAPMI - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

Raspored polaganja usmenih delova ispita u junskom ispitnom roku

Psihometrija

KAPMI i PPT

Sve grupe su dužne da do trenutka početka usmenog dela ispita raspodele sve poene. Nakon toga, baza će biti zaključana i dalje izmene neće biti moguće.

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 7.6.2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati drugog kolokvijuma, prolećni semestar 2011/2012

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i KAPMI je 31.5.2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe iz Mulivarijantne statistike i KAPMI

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz PPT je 5.6.2012. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Seminarski radovi iz Multivarijantne statistike, 2012. godina

Prvi seminarski - instrukcijematrica (porpos za seminarski.sav), kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za ocenjivanje

Rok za predaju prvog seminarskog rada je 20. maj 2012. godine u 24:00

Drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica (porpos za seminarski.sav) kriterijumi za ocenjivanje,

Rok za predaju drugog seminarskog rada je 3. jun 2012. godine u 24:00

Seminarski radovi se predaju slanjem na ivana.pedovic@gmail.com

 

Rezultati prvog kolokvijuma, prolećni semestar 2011/2012

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 11.5.2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 26.4.2012. godine u 24:00.

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike biće u sredu 25.2.2012. godine u 11:00.

Odbrane projekata iz psihometrije biće održane u četvrtak 26.4.2012 godine po sledećem rasporedu - raspored polaganja usmenog dela ispita.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku 2012

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 3.2.2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike i Multivarijantne statistike biće u sredu 8.2.2012. godine u 11:00.

Odbrane projekata iz psihometrije biće održane u ponedeljak 20.2.2012 godine i u utorak 21.2.2012. godine po sledećem rasporedu - raspored polaganja usmenog dela ispita.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2011/2012

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova, rezultati

Studenti koji pripadaju grupama čiji su radovi označeni kao mogući plagijati treba da dođu u kabinet 119, u sredu, 25.1.2012. godine u 10:30 kako bi dali izjave.

Rok za predaju seminarskog rada bila je nedelja 15.1. 2011. godine u 24:00. 

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Psihometrija 2011/2012

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 25. 1. 2012. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike 2011/2012

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 12. 1. 2012. godine u 24:00.

odgovori na žalbe

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Psihometrija 2011/2012

 matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 11. 12. 2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike 2011/2012

 matrica, makro za računanje skorova

odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 1. 12. 2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2011/2012

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada bila je nedelja 11. 12. 2010. godine u 24:00

Seminarski rad se predaje slanjem na ivana.pedovic@gmail.com . Ocenjivani će biti samo seminarski radovi koji stignu pre isteka navedenog roka.

Raspored polaganja usmenih ispita oktobarskom roku 2011. godine

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, PPTa i KAPMI održaće se u utorak, 27. septembar 2011 godine po sledećem rasporedu:

raspored polaganja u oktobarskom roku 2011

Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku 2011

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 26.9.2011. godine u 24:00.

Zbog toga što su rezultati naknadno objavljeni rok za žalbe na rezultate ispita iz Osnova psihološke statistike je 28.9.2011. godine u 24:00 (važi samo za ovaj ispit).

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Raspored polaganja usmenih ispita u septembarskom roku 2011. godine

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, PPTa i KAPMI održaće se u ponedeljak, 12. septembar 2011 godine po sledećem rasporedu:

raspored polaganja u septembarskom roku 2011

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku 2011

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 9.9.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Raspored polaganja usmenih ispita u julskom roku 2011. godine

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, PPTa i KAPMI održaće se u ponedeljak, 11. jul 2011 godine po sledećem rasporedu:

raspored polaganja u julskom roku 2011

Rezultati ispita u julskom ispitnom roku 2011

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 4.7.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Nastavak usmenih ispita u junskom ispitnom roku 2011. godine

Usmeni delovi ispita iz Psihometrije, PPTa i KAPMI nastaviće se u petak, 24. jun 2011 godine po sledećem rasporedu:

raspored nastavka polaganja u junskom roku 2011

Molim studente da pre početka usmenog dela ispita podele sve poene, nezavisno od toga da li oni ili njihova grupa polažu ispit u ovom roku ili ne, jer će nakon početka usmenog dela ispita baza biti zaključana i dalje izmene i unosi više neće biti mogući.

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2011

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 16.6.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Instrukcije za pisanje izveštaja, prolećni semestar 2010-2011. godina

PPT - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

KAPMI - instrukcije za pisanje, rezultati, kriterijumi za ocenjivanje

Rok za predaju izveštaja je 10.6.2011. godine u 24:00. Izveštaji se predaju slanjem na ivana.pedovic@gmail.com .

 

Seminarski radovi iz Multivarijantne statistike, 2011. godina

Prvi seminarski - instrukcijematrica (holneodel.sav), kriterijumi za ocenjivanje, rezultati

Rok za predaju prvog seminarskog rada je 12. maj 2011. godine u 24:00

Drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica , upitnik, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati

Rok za predaju drugog seminarskog rada je 1. jun 2011. godine u 24:00

Seminarski radovi se predaju slanjem na ivana.pedovic@gmail.com

 

Rezultati drugog kolokvijuma - prolećni semestar 2010-2011. godina

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

PPT - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma  je 3.6.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Rezultati ispita aprilskom roku 2011. godine

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Usmeni ispit iz Psihometrije počinje u sredu 20.4.2011. godine i odrzace se po sledecem rasporedu

raspored polaganja

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate ispita  je 21.4.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma - letnji semestar 2010-2011. godina

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

PPT - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma  je 15.4.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na ivana.pedovic@gmail.com . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Ocene projekata iz Metoda istraživanja tržišta 2010-2011

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za računanje poena

Usmeni ispit - 1.3.2011. godine u 12:00

Raspored polaganja ispita iz Psihometrije u januarsko ispitnom roku 2011. godine

raspored

Projekat iz Psihometrije - Izveštaj o konstrukciji i evaluaciji testa

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za ocenjivanje

Rok za predaju izveštaja bio je 1.2.2011. godine u 24:00

Izveštaji se predaju slanjem meni na mail vhedrih@hm.co.rs 

VAŽNO: Studenti su dužni da sve grupne poene podele PRE početka odbrane projekata. Nakon početka odbrane baza će biti zaključana i podela poena za predmete iz jesenjeg semstra više neće biti moguća. 

Studenti čiji su projekti naznačeni kao neodbranjivi, dužni su da te projekte isprave tako da budu bar minimalno prihvatljivi da bi mogli da ih odbrane. To u najvećem broju slučajeva znači da imaju bar jedan adekvatno urađen postupak provere pouzdanosti i isto tako bar jedan adekvatno urađen postupak provere validnosti i/ili da projekat pripreme u skladu sa propozicijama. U ostalim slučajevima potrebno je otkloniti druge nedostatke koji su uzrok neodbranjivosti, a koji su obično navedeni u napomeni.

Da bi uspešno odbranio projekat student između ostalog mora bez dvoumljenja i nedoumica znati tačno šta su predmeti merenja testa koji je njegova grupa pravila, razumeti teorijsku osnovu testa, razumeti odlično psihometrijsku teoriju na kojoj je zasnovan test i logiku postupaka obrade odgovora ispitanika koji iz te teorije proističu (ovo se pogotovo odnosi na logiku i teorijski smisao postupaka za kombinovanje odgovora ispitanika i dolaženja do procene vrednosti predmeta merenja), pokazati odlično razumevanje uslova i postupaka za evaluaciju pouzdanosti i valjanosti testovnih mera koji su obuhvaćeni gradivom (a ovo se pogotovo odnosi na međuodnose podataka koji su potrebni za primenu određene tehnike), a pogotovo način funkcionisanja postupaka koji su primenjeni u projektu. Student takođe mora odlično razumeti postupke koji su primenjeni u projektu i umeti ispravno da ih protumači. Takođe, student mora pokazati da barata osnovnim psihometrijskim pojmovima i da ume da imenuje i adekvatno koristi nazive za različite delove testa i druge stvari vezane za test. 

Ukoliko je u izveštaju koji je grupa predala neki od postupaka pogrešno ili neadekvatno sproveden, student je na odbrani dužan da to uoči i da objasni u čemu je greška i kako je to trebalo da bude učinjeno. 

Ukoliko niste sigurni gde ste pogrešili u projektu, možete doći na konsultacije pre odbrane projekta i dobiti objašnjenje za svaki submaksimalni broj bodova koji ste dobili. Ovo posebno preporučujem ako za neke korake niste do

 

Rezultati ispita januarskom roku 2011. godine

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma  je 4.2.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2010/2011

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada bila je subota 25. 12. 2010. godine u 24:00

Molim studente koji pripadaju grupama IndeX, Milicamk, Shrinks, kao i studenta sa brojem indexa 1443 da u terminu za upisivanje ocena dodju i daju izjave o slicnosti predatih seminarskih radova.

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2010/2011

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za racunanje skorova

Rok za predaju seminarskog rada bila utorak 1.2. 2011. godine u 24:00. 

Projekat iz Psihometrije - Izveštaj o konstrukciji i evaluaciji testa

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za ocenjivanje

Rok za predaju izveštaja je 1.2.2011. godine u 24:00

Izveštaji se predaju slanjem meni na mail vhedrih@hm.co.rs 

VAŽNO: Studenti su dužni da sve grupne poene podele PRE početka odbrane projekata. Nakon početka odbrane baza će biti zaključana i podela poena za predmete iz jesenjeg semstra više neće biti moguća. 

Studenti čiji su projekti naznačeni kao neodbranjivi, dužni su da te projekte isprave tako da budu bar minimalno prihvatljivi da bi mogli da ih odbrane. To u najvećem broju slučajeva znači da imaju bar jedan adekvatno urađen postupak provere pouzdanosti i isto tako bar jedan adekvatno urađen postupak provere validnosti i/ili da projekat pripreme u skladu sa propozicijama. U ostalim slučajevima potrebno je otkloniti druge nedostatke koji su uzrok neodbranjivosti, a koji su obično navedeni u napomeni.

Da bi uspešno odbranio projekat student između ostalog mora bez dvoumljenja i nedoumica znati tačno šta su predmeti merenja testa koji je njegova grupa pravila, razumeti teorijsku osnovu testa, razumeti odlično psihometrijsku teoriju na kojoj je zasnovan test i logiku postupaka obrade odgovora ispitanika koji iz te teorije proističu (ovo se pogotovo odnosi na logiku i teorijski smisao postupaka za kombinovanje odgovora ispitanika i dolaženja do procene vrednosti predmeta merenja), pokazati odlično razumevanje uslova i postupaka za evaluaciju pouzdanosti i valjanosti testovnih mera koji su obuhvaćeni gradivom (a ovo se pogotovo odnosi na međuodnose podataka koji su potrebni za primenu određene tehnike), a pogotovo način funkcionisanja postupaka koji su primenjeni u projektu. Student takođe mora odlično razumeti postupke koji su primenjeni u projektu i umeti ispravno da ih protumači. Takođe, student mora pokazati da barata osnovnim psihometrijskim pojmovima i da ume da imenuje i adekvatno koristi nazive za različite delove testa i druge stvari vezane za test. 

Ukoliko je u izveštaju koji je grupa predala neki od postupaka pogrešno ili neadekvatno sproveden, student je na odbrani dužan da to uoči i da objasni u čemu je greška i kako je to trebalo da bude učinjeno. 

Ukoliko niste sigurni gde ste pogrešili u projektu, možete doći na konsultacije pre odbrane projekta i dobiti objašnjenje za svaki submaksimalni broj bodova koji ste dobili. Ovo posebno preporučujem ako za neke korake niste dobili uopšte bodove, a prikazali ste ih ili ako ste dobili vrlo mali broj bodova, spram maximalnog za taj korak.

 

Rezultati drugog kolokvijuma u jesenjem semestru 2010/2011. godine

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma  je 18.1.2011. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Rezultati prvog kolokvijuma u jesenjem semestru 2010. godine

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma iz Osnova psihološke statistike je 2.12.2010. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolkvijuma iz Psihometrije je 28.12.2010. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

 

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2010/2011

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje.

Rok za predaju seminarskog rada je subota 25. 12. 2010. godine u 24:00

 

Rezultati ispita u oktobarskom 2 ispitnom roku 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Pedagoška statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 7.10.2010. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Upisivanje ocena i usmeni deo ispita, oktobar 2 2010

Upisivanje ocena iz statistika: sreda, 7.10.2010. godine u 10:30.

Studenti koji žele da polažu usmeni iz Psihometrije i PPTa, ako i studenti koji su pismeni ispit iz ovih predmeta položili u nekom od prethodnih rokova, a žele da polažu usmeni u ovom roku, treba da dođu na polaganje 6.10.2010. godine u 9:30.

Studenti koji žele da polažu usmeni iz Kompjuterskih programa za obradu podataka treba da se jave 7.10.2010. godine u 11:30 radi polaganja ispita .

 

Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Pedagoška statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate je 20.9.2010. godine u 24:00.

Upisivanje ocena i usmeni deo ispita, oktobar 2010

Upisivanje ocena iz statistika: ponedeljak, 20.9.2010. godine u 11:10.

Studenti koji su pismeni ispit iz Psihometrije i PPT položili u nekom od prethodnih rokova, a žele da polažu usmeni u ovom roku, treba da dođu na polaganje 20.9.2010. godine u 11:30.

Studenti koji žele da polažu usmeni iz Kompjuterskih programa za obradu podataka treba da se jave 20.9.2010. godine u 11:30 radi polaganja ispita ili dogovora o terminu polaganja ispita.

Studenti kojisu položili pismeni ispit iz Psihometrije ili PPTa u ovom roku polažu usmeni u ponedeljak 20.9.2010. godine po sledećem rasporedu

raspored polaganja

Rezultati ispita u septembarskom (avgust) ispitnom roku 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Pedagoška statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 28.8.2010. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

Usmeni deo ispita - odbrane projekata iz PPTa i Psihometrije održaće se u ponedeljak 30.8.2010. godine po sledećem rasporedu:

raspored odbrana

Izveštaji i rezultati seminarskih radova i projekata, letnji semestar, 2010

Multivarijantna statistika, drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica , upitnik, kriterijumi, matrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Rok za predaju seminarskih radova iz Multivarijante statistike je bio 7.6.2010. godine u 24:00

Pedagoška statistika - instrukcije za pisanje, matrica , upitnik, kriterijumi, matrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Rok za predaju seminarskih radova iz Pedagoške statistike je bio 10.6.2010. godine u 24:00

Kompjuterska obrada podataka - instrukcije za pisanje, matrica, kriterijumi, matrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Rok za predaju seminarskih radova iz Kompjuterske obrade podataka je bio  14.6.2010. godine u 24:00

PPT - instrukcije za pisanje, kriterijumi, matrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Odbrane projekata iz Psihometrije i PPTa pocece 28. juna 2010. godine od 10:00. Pozivam sve studente koji brane projekte iz PPTa koji nisu ocenjeni maximalnim ocenama da dodju u 9:30, da se informisu o greskama u projektima i eventualnim izmenama koje je potrebno uciniti da bi projekat bio odbranjiv.

Odbrane ce se odvijati po sledecem rasporedu - raspored odbrana

Nastavak odbrana projekata iz Psihometrije i PPTa - 1.7.2010. godine. od 10:00. Po sledećem rasporedu - raspored nastavka odbrana

Rok za predaju izveštaja iz PPT je bio12.6.2010. godine u 24:00

KAPMI - instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, matrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Odbrane projekata iz KAPMI 26. jun 2010. godine od 10:00.

Rok za predaju izveštaja iz KAPMI je bio11.6.2010. godine u 24:00

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika - matrica, makro za računanje skorova

Pedagoška statistika - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI - matrica, makro za računanje skorova

PPT  - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate je 17.6.2010. godine u 24:00.

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Odgovori na žalbe će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbe. Žalba mora u subjectu poruke da sadrži reč Žalba, a u tekstu poruke moraju biti jasno naznačeni predmet i test na koji se žalba odnosi, tema žalbe (greška u ključu ili pogrešno uneseni podaci) i opis elemenata na kojima se zasniva žalba tačku po tačku (tj. stavku po stavku, ako se žalba odnosi na stavke testa) uz obrazloženje svake.

IRezultati kolokvijuma

Multivarijantna statistika (drugi kolokvijum) - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika (popravka popravnog prvog kolovijuma) - matrica, makro za računanje skorova

PPT (drugi kolokvijum) - matrica, makro za računanje skorova

Pedagoška statistika - matrica, makro za računanje skorova

KAPMI (drugi kolokvijum) - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i PPT je 3.6.2010. godine u 24:00.

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma iz KAPMI je 28.5.2010. godine u 24:00.

Zbog greške u objavljivanju rezultata, rok za žalbe na kolokvijum iz Pedagoške statistike je produžen do 1.6.2010. godine u 24:00

Prvi seminarski rad iz Multivarijantne statistike, 2010. godina

instrukcijematrica (holneodel.sav), kriterijumi za ocenjivanje, matrica sa rezultatima

Rok za predaju seminarskih radova bio je 29.4.2010. godine.

Literatura - stranice za drugi kolokvijum

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata:

Hambleton i sar - 3-148; Fajgelj (prvo izdanje, 2003) - 384-386, 406-428, 507-509, 620-640

Principi psihološkog testiranja

 Fajgelj (prvo izdanje, 2003) - 384-386, 406-443, 494-509, 535-640

Termini za kolokvijume

Pedagoška statistika - 25.5.2010. godine u 8:30

KAPMI - 26.5.2010. godine u 8:30

PPT - 26.5.2010. godine u 8:30

Multivarijantna statistika (drugi i popravni kol)  - 1.6.2010. godine u 8:30

Instrukcije za pisanje izveštaja i seminarskih radova letnji semestar, 2010

Multivarijantna statistika, drugi seminarski - instrukcije za pisanje, matrica , upitnik

Pedagoška statistika - instrukcije za pisanje, matrica , upitnik

PPT - instrukcije za pisanje

KAPMI - instrukcije za pisanje

Rezultati aprilskog ispitnog roka i prvih kolokvijuma

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika (prvi kol) - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika (popravni kol) - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja (prvi kol) - matrica, makro za računanje skorova

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata (prvi kol) - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe na rezultate kolokvijuma i ispita je do 29.4.2010. godine u 24:00. Žalbe slati na vhedrih@filfak.ni.ac.rs 

Odgovori na žalbe

Upisivanje ocena iz Osnova psihološke statistike - sreda 28.4.2010. godine od 10:00.

Odbrane projekata iz Psihometrije održaće se 10.5.2010. godine sa početkom u 11:00 i to po sledećem rasporedu:

Raspored odbrana projekata iz Psihometrije

Ponovljeni popravni prvi kolokvijum iz Multivarijantne statistike održaće se u terminu drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike tako što će onima koji žele da ga polažu biti administriran još jedan test

_________________________

Literatura - stranice za prvi kolokvijum

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata:

Hambleton i sar - 3-93; Fajgelj (prvo izdanje, 2003) - 507-509, 620-630

Principi psihološkog testiranja

 Fajgelj (prvo izdanje, 2003) - 406-427, 507-509, 535-630

Prvi seminarski rad iz Multivarijantne statistike, 2010. godina

instrukcijematrica (holneodel.sav)

Rok za predaju seminarskih radova je 29.4.2010. godine. Radovi se predaju slanjem na vhedrih@filfak.ni.ac.rs

Projekat iz Psihometrije - Izveštaj o konstrukciji i evaluaciji testa

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za racunanje poena

Rok za predaju izveštaja je bio 5.2.2010. godine u 24:00

Izveštaji su se predavali slanjem meni na mail vhedrih@hm.co.rs 

Odbrane projekata ce početi u četvrtak 18.2.2010, u 13:00.

VAŽNO: Studenti su dužni da sve grupne poene podele PRE početka odbrane projekata. Nakon početka odbrane baza će biti zaključana i podela poena za predmete iz jesenjeg semstra više neće biti moguća. 

Studenti čiji su projekti naznačeni kao neodbranjivi, dužni su da te projekte isprave tako da budu bar minimalno prihvatljivi da bi mogli da ih odbrane. To u najvećem broju slučajeva znači da imaju bar jedan adekvatno urađen postupak provere pouzdanosti i isto tako bar jedan adekvatno urađen postupak provere validnosti i/ili da projekat pripreme u skladu sa propozicijama. U ostalim slučajevima potrebno je otkloniti druge nedostatke koji su uzrok neodbranjivosti, a koji su obično navedeni u napomeni.

Da bi uspešno odbranio projekat student između ostalog mora bez dvoumljenja i nedoumica znati tačno šta su predmeti merenja testa koji je njegova grupa pravila, razumeti teorijsku osnovu testa, razumeti odlično psihometrijsku teoriju na kojoj je zasnovan test i logiku postupaka obrade odgovora ispitanika koji iz te teorije proističu (ovo se pogotovo odnosi na logiku i teorijski smisao postupaka za kombinovanje odgovora ispitanika i dolaženja do procene vrednosti predmeta merenja), pokazati odlično razumevanje uslova i postupaka za evaluaciju pouzdanosti i valjanosti testovnih mera koji su obuhvaćeni gradivom (a ovo se pogotovo odnosi na međuodnose podataka koji su potrebni za primenu određene tehnike), a pogotovo način funkcionisanja postupaka koji su primenjeni u projektu. Student takođe mora odlično razumeti postupke koji su primenjeni u projektu i umeti ispravno da ih protumači. Takođe, student mora pokazati da barata osnovnim psihometrijskim pojmovima i da ume da imenuje i adekvatno koristi nazive za različite delove testa i druge stvari vezane za test. 

Ukoliko je u izveštaju koji je grupa predala neki od postupaka pogrešno ili neadekvatno sproveden, student je na odbrani dužan da to uoči i da objasni u čemu je greška i kako je to trebalo da bude učinjeno. 

Ukoliko niste sigurni gde ste pogrešili u projektu, možete doći na konsultacije pre odbrane projekta i dobiti objašnjenje za svaki submaksimalni broj bodova koji ste dobili. Ovo posebno preporučujem ako za neke korake niste dobili uopšte bodove, a prikazali ste ih ili ako ste dobili vrlo mali broj bodova, spram maximalnog za taj korak.

Rezultati ispita iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije, februar 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe bio je 7.2.2010. godine u 24:00. Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs .

Drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2009/2010

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za ocenjivanje.

Rok za predaju seminarskog rada bila je sreda 27. 1. 2010. godine u 24:00. 

Seminarski rad grupe lady_gaga je diskvalifikovan jer se radi o seminarskom radu grupe DuDiMaTi, koji su ovi pokušali da predstave kao svoj što je zabranjeno članom 16. Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Filozofskog fakulteta u Nišu .

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2009/2010

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje, rezultati, makro za ocenjivanje.

Rok za predaju seminarskog rada bila je subota 19. 12. 2009. godine u 24:00

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije, januar 2010

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe je 22.1.2010. godine u 24:00. Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs .

 Odgovori će biti objavljeni na ovom sajtu. Žalbe treba da budu precizne i da sadrže podatke o broju indexa studenta na kog se žalba odnosi, naziv predmeta,  razlog za žalbu i precizan opis razloga za žalbu. Legitimni razlozi za žalbe su greške u ključu, pogrešno uneseni ili neuneseni podaci.

Projekat iz Psihometrije - Izveštaj o konstrukciji i evaluaciji testa

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanje

Rok za predaju izveštaja je 5.2.2010. godine u 24:00

Izveštaji se predaju slanjem meni na mail vhedrih@hm.co.rs 

Studenti su dužni da blagovremeno zatraže dodelu poena za podelu anketarima i da izvrše podelu tih poena pre predaje izveštaja, a da u izveštaju dokumentuju i izveste o podeli tih poena. Poene za podelu anketara tražite tako što mi pošaljete mail u kome ćete navesti ime vaše grupe i sa kog su vam univerziteta bili anketari.

 Stranice iz Fajgelja za drugi kolokvijum iz Psihometrije

35-95, 106-382, 444-484, 602-610, 614-620 

Stranice se odnose na prvo izdanje knjige. U ostalim izdanjima brojevi stranica mogu da se razlikuju.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije, novembar 2009

Osnovi psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe je 27.11.2009. godine u 24:00. Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs .

Odgovori na zalbe

 Odgovori će biti objavljeni na ovom sajtu. Žalbe treba da budu precizne i da sadrže podatke o broju indexa studenta na kog se žalba odnosi, naziv predmeta,  razlog za žalbu i precizan opis razloga za žalbu. Legitimni razlozi za žalbe su greške u ključu, pogrešno uneseni ili neuneseni podaci.

Stranice iz Fajgelja za prvi kolokvijum iz Psihometrije

35-95, 106-123, 444-484, 602-610

Stranice se odnose na prvo izdanje knjige. U ostalim izdanjima brojevi stranica mogu da se razlikuju.

Psihometrija - Anketari sa DUNP

Ko želi da angažuje studente koji slušaju psihometriju na DUNP ili da bude anketar nekoj od grupa iz psihometrije sa ovog univerziteta neka se učlani u sledeću facebook grupu i na zidu postuje sa kog je univerziteta i šta hoće. Evo linka:

http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=mf&gid=347029050174

Grupa se zove Psihometrija i učlanjivanje je slobodno.

Prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike, školska 2009/2010

instrukcije za pisanje, matrica kriterijumi za ocenjivanje

Rok za predaju seminarskog rada je subota 19. 12. 2009. godine u 24:00

Osnove psihološke statistike

matrica za vežbe za 27.10.2009. godine - jisbaza.sav

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Statističkih i Psihometrijskih predmeta u oktobarskom ispitnom roku,  2009. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika  - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs . Rok za žalbe je 13.10. 2009. godine u 24:00.

Važno: Podsećam sve studente koji nisu položili neki od predmeta zaključno sa oktobarskim odnosno oktobarskim 2 rokom za one koji ga budu koristili, da su dužni da se blagovremeno prijave radi ponovnog slušanja tog predmeta u novoj školskoj godini. Za predmete iz jesenjeg semestra nastava je ili počela ili upravo počinje, te se za njih treba prijaviti što pre.

Broj poena iz PPT i Multivarijantne statistike studenata u školskoj 2008/2009 godini.

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Statističkih i Psihometrijskih predmeta u septembarskom ispitnom roku, avgust-septembar 2009. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika  - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe je 10.9.2009. u 24:00. Žalbe slati na vhedrih@hm.co.rs 

Projekti iz PPT, 2009. godina

instrukcije, kriterijumi za ocenjivanje, matrica sa rezultatima, orijentacioni raspored za odbrane

Rok za predaju izveštaja bio je je 10.6.2009. godine u 24:00

Odbrane projekata iz PPT počeće u sredu 24.6.2009. godine u 14:00. 

Studenti čiji su projekti kvalifikovani kao neodbranjivi, njihovoj odbrani mogu pristupiti tek nakon otklanjanja nedostataka koji su im doneli tu kvalifikaciju, a koji su navedeni u koloni Napomene u matrici sa rezultatima.

Studenti koji nisu upisali ocene iz statističkih predmeta, a žele da im budu upisane u index u ovom roku, mogu tada da dođu da im upišem ocene.

Drugi seminarski rad iz Multivarijantne statistike, 2009. godina

instrukcije, kriterijumi za ocenjivanje, matrica sa rezultatima ek m1-a2.sav , EK M1-A2.doc.

Seminarski radovi studenata Andrijane Nađ, 1202, Maje Todorović, 1209 i Stefana Vučića, 1186 su diskvalifikovani, jer predati seminarski radovi nisu njihovo delo. Po njihovom sopstvenom priznanju, seminarske radove koje su predali i lažno pokušali da predstave kao svoje pisalo je treće lice kome su za to platili.

Svim studentima/grupama koji su predali oba seminarska rada iz statistike dodeljen je bonus od po 1000 poena po članu grupe.

Rok za predaju seminarskog je bio 10.6.2009. godine u 24:00.

Prvi seminarski rad iz Multivarijantne statistike, 2009. godina

instrukcije, kriterijumi za ocenjivanje, matrica sa rezultatima, matrica (holneodel.sav)

Seminarski radovi studenata Andrijane Nađ, 1202, Jelene Đorđević, 1075 i Kristine Milenković, 1139 su diskvalifikovani jer predati seminarski radovi nisu njihovo delo. Po njihovom sopstvenom priznanju, seminarske radove koje su predali i lažno pokušali da predstave kao svoje pisalo je treće lice kome su za to platili.

Rok za predaju seminarskih radova je bio 1.5.2009. godine u 24:00.

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Statističkih i Psihometrijskih predmeta u junskom ispitnom roku, jun 2009. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika  - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Napomena: U matricama su prikazani samo rezultati studenata koji ove predmete nisu  položili preko kolokvijuma, nego su izlazili na kvalifikacioni ispit. Rezultati ostalih studenata dati su u rezultatima odgovarajućih kolokvijuma (preko kojih su ispit i položili).

Rok za žalbe je sreda 17.6.2009. godine u 24:00.

Žalbe šaljite na vhedrih@filfak.ni.ac.rs. Formular za žalbe je priveremeno van funkcije.

Termini za upisivanje ocena i odbrane projekata biće naknadno objavljeni, ali računajte da će odbrane početi u ponedeljak ili utorak (21-22. 6. 2009).

Spisak blagovremeno pristiglih radova iz Multivarijantne statistike i iz PPT

spisak

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i PPT, maj 2009. godine

Multivarijantna statistika - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

PPT - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Rok za žalbe je subota 13.6.2009. godine u 24:00

Odgovori na žalbe

Stranice iz Fajgelja za drugi kolokvijum i (istovremeno) za ispit iz PPT

507-509, 509-534, 535-568, 568-602, 620-630 (ovo su iste stranice koje su vec bile za prvi kolokvijum), 406-443, 494-507, 610-640 + priča o autorskim pravima sa predavanja. Ovo su stranice iz prvog izdanja. Stranice iz drugog izdanja se donekle razlikuju.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike, maj 2009. godine

Multivarijantna statistika - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

PPT - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na žalbe

Rezultati ispita u aprilskom ispitnom roku 2009. godine, Psihometrija i Osnovi psihološke statistike

Osnovi psihološke statistike - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na žalbe

Jedini student koji je izašao na ispit iz Psihometrije je i položio, tako da se ti rezultati odmah proglašavaju konačnim. Odbrane projekata će biti u utorak, 5. maj 2009. godine u 16:00.

Stranice iz Fajgelja za prvi kolokvijum iz PPT

507-509, 509-534, 535-568, 568-602, 620-630. Ovo su stranice iz prvog izdanja. Stranice iz drugog izdanja se donekle razlikuju.

Instrukcije za prvi seminarski rad iz Multivarijantne statistike, 2009. godina

instrukcije, matrica (holneodel.sav)

Rok za predaju seminarskih radova je 1.5.2009. godine u 24:00.

Primer za plan rada iz PPT

plan rada

Radne pakete unutar svake od faza razraditi po ugledu na plan rada iz Psihometrije

Instrukcije za drugi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike

instrukcije, matrica, kriterijumi za ocenjivanje, rezultati

Rok za predaju rada je bio 10.2.2009. godine u 24:00

Upisivanje ocena - utorak 24.2.2009. godine u vreme predavanja iz Multivarijantne statistike. Molim vas da do tad podelite sve poene, jer ce nakon toga baza biti zakljucana i resetovana za naredni semestar.

Grupi RUDI je naknadno dokumentovala da je seminarski poslala na vreme, ali na pogrešnu adresu, što im je uvaženo i dodeljeno im je 1114 poena po osnovu tog seminarskog. Pošto je seminarski pregledan naknadno njihovi rezultati nisu u matrici.

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku 2009. godine, Psihometrija i Osnovi psihološke statistike

Osnovi psihološke statistike - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Psihometrija - matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe je petak, 20.2.2009. godine u 24:00. 

Odbrana projekata iz Psihometrije tj. tzv. usmeni deo ispita

Počinje u utorak 17.2.2009. godine u 11:30. 

Studenti su dužni da pre nego što pristupe odbrani projekta međusobno raspodele grupne poene.

Projekat iz Psihometrije - Izveštaj o konstrukciji i evaluaciji testa

instrukcije za pisanje, kriterijumi za ocenjivanjematrica sa rezultatima, makro za racunanje poena

Primer realnog, minimalistički ali korektno odrađenog izveštaja. Grupa Psiho. Pogotovo obratite pažnju na način formatiranja teksta i strukturu.

Konačni rok za predaju izveštaja je 10.2.2009. godine u 24:00.

Drugi kolokvijum iz Osnova psihološke statistike

matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe je sreda, 21.1.2009. u 24:00

Drugi kolokvijum iz Psihometrije

pomeren je za sredu, 21.1.2009 u 10:00. Dakle nije u subotu nego u sredu.

matrica sa rezultatima, makro za ocenjivanje

Kriterijumi za ocenjivanje prvog seminarskog rada iz Osnova psihološke statistike

Kriterijumi, matrica, makro za računanje skorova

Napomena: Poeni za seminarske radove kod kojih je kao autor navedena grupa, poeni za njega su preneseni grupi i imaju status grupnih poena. Grupni poeni pripadaju grupi, ali nisu poeni ni jednog pojedinačnog člana grupe, tj. ne utiču na njegovu ocenu. Da bi ti grupni poeni postali individualni, tj. pridodali se individualnim poenima pojedinačnih članova grupe, potrebno je da se članovi grupe dogovore oko raspodele poena, te da se onda ti poeni raspodele. Mogućnost raspodeljivanja grupnih poena imaju studenti koji su se prilikom registracije na početku semestra prijavili kao predstavnici grupe. Oni u svom dosijeu (to je ona strana gde imate podatke o svojim poenima, prisustvu na vežbama, izvodima o sticanju poena....) imaju na vrhu strane link koji se zove raspodela grupnih poena. Kada kliknu na njega i nakon što unesu svoj korisničko ime i šifru, pristupaju stranici za podelu poena preko koje grupne poene mogu raspoređivati pojedincima. Poeni koji se tu dodele se skidaju sa stanja grupnih poena i dodaju onima kojima ste ih dodelili preko te stranice. Ukoliko vaša grupa nema registrovanog predstavnika ili je on zaboravio korisničko ime ili šifru (šifra je ono čime se registrujete da ste prisutni na vežbama, ali korisničko ime vam do sada uglavnom nije trebalo), napišite mi mail gde ćete se identifikovati, izložiti problem i jasno navesti šta želite da ja uradim povodom toga i problem će biti rešen (jasno specifikovati znači ne da mi napišete - "mi nemamo predstavnika, upomoć" nego npr. "molimo vas da Žiku Žikića registrujete kao predstavnika naše grupe po imenu....".

Stranice iz Fajgelja za drugi kolokvijum iz Psihometrije

35-62, 79-95, 106-111,112-123, 124-128, 130-198, 211-299, 319-326, 356-361, 371-382, 444-493, 602-610. Ovo se odnosi na prvo izdanje knjige. Stranice iz drugog izdanja se donekle razlikuju

Vežbe iz Psihometrije - Evaluacija konvergentne i diskriminativne validnosti analizom multiosobinske-multimetodske matrice

matrica za vežbe - MTMM.sav

VAŽNO! Obaveštenje u vezi prvog seminarskog rada - deklaracije o samoevaluaciji nisu više neophodne

S obzirom na to da je veoma veliki broj seminarskih radova koji su mi stigli na proveru veoma dobrog kvaliteta tj. u potpunosti u skladu sa instrukcijama, popunjavanje deklaracija o samoevaluaciji više nije neophodno.

Dakle, konačnu verziju seminarskog rada možete predati i bez deklaracija o samoevaluaciji. Ovakvi radovi će nositi podjednako poena koliko bi doneo i isti takav rad sa deklaracijom.

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike

matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na zalbe

Rok za žalbe je 19.12.2008. godine u 24:00

Instrukcije za prvi seminarski rad iz Osnova psihološke statistike

instrukcije, jisbaza.sav, primer

Rok za predaju rada je 31.12.2008. godine u 24:00

Rezultati prvog kolokvijuma iz Psihometrije

matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na zalbe

Rok za žalbe je 22.11.2008. godine u 24:00.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike

matrica sa odgovorima, makro za ocenjivanje

Odgovori na zalbe

Iako zalba na to nije podnesena, otkrio sam da su i podaci studenta sa brojem indexa 1267 bili pogresno uneseni, pa sam i to ispravio.

Preporuke za pisanje teorijskih koncepata tj. kako maximizovati potencijalni broj poena

1) Osmislite test koji ima više predmeta merenja. Čak i ako vaš test ima jedan glavni predmet merenja, moguće je možda osmisliti neke pojedinačne aspekte toga na kojima onda možete da dobijete zasebne skorove, tako da opet imate više predmeta merenja.

2) Koristite bar 3 paralelna skupa mera za isti predmet merenja (npr. stavke različitog formata), tj. napravite bar 3 testleta za svaki predmet merenja. 

Ako ste uradili ovo pod 1 i ovo pod 2 onda ćete kod obrade moći da primenite jedan postupak koji još nismo učili a koji se zove analiza multiosobinske-multimetodske matrice, što vam donosi extra poene.

3) Planirajte da su bar neke od varijabli koje vaš test meri latentne ili napravite paralelne forme testa ili paralelne polovine testa (ako su varijable emergentne), pa ih obe zadajte ispitanicima.

4) Koristite teorijske modele sa kompleksnijim i detaljnijim pretpostavkama o odnosima merenih konstrukata međusobno (tako da imate puno teorijskih pretpostavki koje ćete da proveravate) ili teorijske modele sa detaljnim pretpostavkama o odnosima merenih konstrukata sa drugim psihološkim konstruktima ili nekim eksternim varijablama (ovako opet imate puno pretpostavki koje ćete da proveravate, što donosi više poena).

Stranice iz Fajgelja za prvi kolokvijum

35-62, 79-95, 106-111,112-123, 444-493, 602-610 (za sada uciti prvih 8 faza, a biti svestan da postoje i ostale, mada cemo neke od njih uciti kasnije, a neke tek na PPT. Za sada za one posle faze 8 treba samo da znate da postoje). Ovo se odnosi na prvo izdanje knjige. Stranice iz drugog izdanja se donekle razlikuju

Primer za plan rada iz psihometrije, stranice za prvi kolokvijum i primer za napisan teorijski koncept

Primer za plan rada, primer za teorijski koncept

Primer za plan rada iz psihometrije mozete skinuti ovde. Imajte u vidu da je plan samo delimicno napravljen jer kolone za raspodelu poena (budzet) i rokove nisu popunjene. Imajte u vidu da u koloni buzet upisujete generalni procentualni plan raspodele poena (zamisljate da imate 100 poena za ceo projekat, pa ih raspodeljujete po paketima) u svim radnim paketima osim onih gde se sprovodi terensko ispitivanje. Posto tu dobijate posebne poene za obavljanje terenskog istrazivanja, tu onda samo navedete plan procentualne raspodele poena izmedju anketara i osobe iz tima koja vodi anketare u svakom od radnih paketa gde se ovi pojavljuju. To moze da bude prikazano kao procentualna raspodela poena na vodju terenske ekipe i na anketare (tipa x% anketarima, y% vodji terenske ekipe (to je clan tima zaduzen za taj radni paket), a da to bude 100%) ili kao koeficijente (tako sto npr. navedete koji ce biti odnos broja poena koji npr. za sat ucesca u akiji dobija anketar i broja poena koji za sat ucesca u akciji dobija vodja terenske ekipe). Ovaj prvi pristup vam je optimalan ako hocete da poene anketarima prenosite po popunjenom testu (tj. po ispitaniku kog nadju), a ovaj drugi ako hocete da im poene dodeljujete na sat proveden u poslu. 

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Multivarijantne statistike i Statistike u psihologiji u oktobarskom ispitnom roku, oktobar 2008. godine

Multivarijantna statistika i Statistika u psihologiji - matrica, makro za računanje skorova

Formular za žalbe trenutno ne radi. Molim žalbe šaljite na vhedrih@hm.co.rs , ali se obavezno identifikujte i napišite na koji predmet se žalba odnosi. Ako uspem da osposobim formular na vreme ukloniću ovu poruku, a postaviti link za formular. 

Rok za žalbe je 9. 10. u 24:00

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Psihometrijskih predmeta u oktobarskom ispitnom roku, oktobar 2008. godine

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Rok za žalbe je 28. 9. 2008. godine u 24:00. 

Obavezno u tekstu žalbe naglasite na koji predmet se odnosi žalba.

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz statističkih predmeta predmeta u septembarskom ispitnom roku, septembar 2008. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika i Statistika u psihologiji - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Psihometrijskih predmeta u septembarskom ispitnom roku, avgust 2008. godine

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rezultati kvalifikacionih delova ispita iz Statističkih i Psihometrijskih predmeta u junskom ispitnom roku, jul 2008. godine

Osnove psihološke statistike - matrica, makro za računanje skorova

Multivarijantna statistika i Statistika u psihologiji - matrica, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica, makro za računanje skorova

Principi psihološkog testiranja - matrica, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Instrukcije za drugi seminarski rad iz Multivarijantne statistike

instrukcije, ek m1-a2.sav , taker.xls , EK M1-A2.doc.

Rok za predaju seminarskog 25.6.2008. godine u 24:00.

Rezultati prvog seminarskog rada iz Multivarijantne statistike

Rezultati

Molim grupe kojima poeni nisu dodeljeni da se jave kod mene u terminu za konsultacije kako bi razrešili nedoumice i kako bi poeni bili dodeljeni.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i PPT, maj 2008. godine

Multivari kolokvijum - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

PPT kolokvijum - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Napomena: Zbog zloupotrebe institucije zalbe od strane izvesnog broja studenata koji su me zasipali ogromnim brojevima vrlo slicnih zalbi, zalbe koje se odnose na pitanja na koja su se vec odnosile ranije zalbe nece biti razmatrane.

Napomena 2: Posto vidim da je resenje za tvrdnju A2 koje sam primenio veci broj ljudi stavilo na poziciju sa 69,49%, tj. za svega pola % ispod granice, ali i dalje ispod nje, resio sam da ipak usvojim zahtev da se kao odgovor prihvati i 3. To je dovelo do izvesne promene na rang listi u korist studenata koji su polagali kolokvijum, a u odnosu na prethodno resenje.

Rok za žalbe je 3.6.2008. godine u 24:00

Rezultati ispita iz Osnova psihološke statistike i Statistike u psihologiji, april 2008. godine

Osnovi psihološke statistike - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Statistika u psihologiji - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

 

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i ispita iz Psihometrije, april 2008. godine

Popravni kolokvijum - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Psihometrija - matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe je 23.4.2008. godine u 24:00

Popravni kolokvijum iz Multivarijantne statistike, letnji semestar 2008. godine

Na osnovu zahteva koji je poslao student koji se nije potpisao (tekst zahteva biće dostupan u okviru odgovora na žalbe kada budu postavljeni rezultati prvog kolokvijuma) zakazujem popravni kolokvijum iz Multivarijantne statistike za 19.4.2008. godine u 9:00. Na njega mogu izaći svi studenti koji slušaju ovaj predmet, s tim što će oni koji su prvi kolokvijum položili moći da biraju da li žele da im se upišu poeni sa prvog kolokvijuma ili sa popravnog

Rezultati prvog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike, letnji semestar 2008. godine

matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Odgovori na žalbe

Prilikom računanja skorova primenjen je stimulativni bonus od 10%. 

Instrukcije za prvi seminarski iz multivarijantne statistike, letnji semestar 2008. godine

instrukcije, holneodel.sav, holneo2002-2007.sav

Napomena: skorovi u matrici holneo2002-2007.sav su promenjeni 15.4.2008. godine kako bi bili na istoj skali kao u holneodel. Ova promena se odnosi samo na 5 dimenzija licnosti koje se pominju u instrukcijama za seminarski.

Napomena 2: Reziduali manifestnih varijabli kod strukturalnih modela se računaju po formuli rez=(1-(korelacija sa prediktorskom funkcijom**2))**0.5

Poslednji rok za njegovu predaju je 15.5.2008. godine u 24:00. Radovi pristigli nakon tog trenutka neće biti razmatrani. 

Obratite posebnu pažnju na Deklaracije o samoevaluaciji seminarskog rada i blagovremeno nađite evaluatore/recenzente!

Rezultati prvog kolokvijuma iz PPT

Matrica sa rezultatima, makro za računanje skorova

Rezultati kvalifikacionog dela ispita iz Osnova psihološke statistike i iz Statistike u psihologiji

Osnovi psihološke statistike - matrica sa rezultatima, makro za računanje rezultata

Statistika u psihologiji - matrica sa rezultatima, makro za računanje rezultata

Odgovori na žalbe

Rok za žalbe je 14.2.2008. godine u 24:00.

Rezultati kvalifikacionog dela ispita iz Psihometrije - januar 2008

Psihometrija - matrica sa rezultatima

Psihometrija - makro za računanje rezultata

 

Izvinjavam se zbog kašnjenja sa objavljivanjem rezultata, ali bio sam u gužvi oko akreditacije fakulteta pa sam zaboravio. Uključio sam prihvaćeni deo Martinove žalbe u prikazane rezultate. Rok za žalbe je 6.2.2008. Ovo sam objavio 1.2.2008.

Psihometrija - instrukcije za pisanje izveštaja o evaluaciji testa

preuzmi instrukcije

Svi koji su položili drugi kolokvijum, kao i oni koji polože pismeni deo ispita brane svoj projekat u terminu koji ćemo dogovoriti nakon održavanja pismenog dela ispita.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije - januar 2008.

Osnovi psihološke statistike - matrica sa rezultatima

Osnovi psihološke statistike - makro za računanje rezultata

Psihometrija - matrica sa rezultatima

Psihometrija - makro za računanje rezultata

Odgovori na žalbe

Psihometrija - moduli za prenos poena anketarima

Postavljeni su moduli za prenos poena anketarima. Oni se ovde vide kao posebni studenti cija su imena jednaka imenima grupa koja treba da podeli poene. Modulu se pristupa preko kucice za pristup dosijeima, samo sto umesto indexa ukucavate ono sto stoji u koloni index vaseg modula, a to mozete da pogledate na stranici sa poenima i ispitnim bonusima za sve studente (obicno A+ime grupe). Poeni koje delite preko modula se vide kao fiktivni grupni poeni tog modula, pa ih ne mozete videti u popisu studenata vec samo preko stranice za dosijee. Konacno, stranici za podelu poena datog modula se pristupa koriscenjem username-a i sifre vodje odnosno predstavnika grupe ciji je to modul.

Instrukcije za pisanje drugog seminarskog rada iz Osnova psiholоške statistike

preuzmi instrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova psihološke statistike i Psihometrije

Osnovi psihološke statistike - matrica sa rezultatima

Osnovi psihološke statistike - makro za računanje rezultata

Psihometrija - matrica sa rezultatima

Psihometrija - makro za računanje rezultata

Odgovori na žalbe

Rezimei nekih od mogućih teorijskih koncepata i pristupa za pravljenje testa iz Psihometrije

psihomkoncept.doc

Podela grupnih poena od strane predstavnika grupa

Od 27.10.2007. godine, online podelu grupnih poena mogu vršiti i registrovani predstavnici grupa, u grupama koje nemaju vođe. Programu za podelu se pristupa preko linka koji se nalazi na stranici sa dosijeom predstavnika grupe.

 

 

Natrag na pocetnu stranu