Odgovori na žalbe na rezultate drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i iz Psihometrije PPT, maj 2008

 

Žalba br. Tekst žalbe i odgovor na nju
1)
Podaci na listicu su isti kao u bazi.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:25 PM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od jelena milosavljevic.
Index br. 1052a
email:yecka_smiley@hotmail.com

Profesore,molim Vas da proverite unete moje podatke iz tabele D.Ja sam sada proveravala tacne odgovore i one koje sam ja unela i videh da ste mi u tabeli D uneli 6 pogresnih brojeva koje ja nisam tako napisala na papiricu sa ispita.Tih 6 koje sam ja unela su tacni,a sad kad sam pogledala Vi ste uneli skroz pogresno nego sto sam ja napisala: D1, D2, D5, D6, D7,D8. Molim Vas da proverite jos jednom Hvala unapred Pozdrav

Zalba je poslata dana 5/29/2008
u 9:25:37 PMcasova.
212.200.88.252

 

2)
U pravu ste. Priznaje se od sad i 4 kao tacan odgovor na ovu tvrdnju.
 
Zalba usvojena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Thursday, May 29, 2008 9:27 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od jelena trandafilovic.
Index br. 1156
email:jelena_trandafilovic@yahoo.com

Profesore, odgovor na tvrdnju A2 "Varijable u tabeli (udaljenosti)su na racio nivou" po kljucu je TACNO, i to jeste tako za euklidsku udaljenost koja je uvek na racio nivo, dok za ostale se ne zna jer one mogu ali i ne moraju da budu na racio nivou tako da za njih ne znamo na kom su jer nigde ne pise, tako da je po meni odgovor ne vidi se iz tabele.

Zalba je poslata dana 5/29/2008
u 9:27:56 PMcasova.
89.216.25.75
3)
Q analiza je ime za bilo kakvu faktorsku analizu kad se ova radi sa transponovanom matricom. Dakle, Q analizu mozete da radite i metodom analize glavnih komponenti.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:46 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Stamenkovic Teodora.
Index br. 1151
email:tedistam@yahoo.com

Profesore, u tabeli B za tvrdnju B2 -Ovde je u stvari radjena Q analiza- u kljucu ste stavili da je tacno resenje 4(ne vidi se iz tabele). Ali, zar nije primenjena metoda analize glavnih komponenti (kao sto pise ispod tabele)? Smatram da je tacno resenje 2(netacno)...

Zalba je poslata dana 5/29/2008
u 11:46:43 PMcasova.
77.105.13.192
4)
A5 - vi ste ovde racunali udaljenost ispitanika od centroida. Dakle centroid je tacka i ispitanici su tacke. Ne mozete da racunate udaljenost izmedju dimenzija. Dakle ispitanici nisu dimenzije.
B3 - Bartletov test se bavi korelacijama izmedju izvornih varijabli, ne izmedju faktora. Pre rotacije korelacije izmedju faktora su nule i otud matrica identiteta.
d9 - Ovde se ocigledno ni jedan od dva skupa ne sastoji od 2 varijable, jer bi onda objasnjena varijansa bar na jednoj strani bila 1 odnosno 100%. Setite se one price da ako od jednog prostora rotacijom osa dobijete neki drugi sa istim brojem dimenzija (i jos pri tom postavite da sve ose budu ortogonalne sto u originalu mozda nisu bile) ne mozete da izgubite podatke jer sustinski nista niste menjali (poenta je cak da smanjite broj dimenzija, a da ne izgubite podatke - a kad vidite da je deo varijanse izgubljen, to onda nuzno znaci da ste smanjivali broj dimenzija). Na tome se npr. zasniva faktorska rotacija Ovde ocigledno nisu prikazani svi kanonicki parovi koji su dobijeni, vec samo oni sa statisticki znacajnim korelacijama.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 12:47 AM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Mila Doskovic.
Index br. 1098
email:snezanis@eunet.yu

Tvrdnja A5 odgovor netacno. Zar ne bi trebalo da je obrnuto? Kada smo radili udaljenosti rekli smo da su ispitanici dimenzije a varijable tacke. Dalje na primer kod klaster analize smo isto tako rekli a i ona koristi udaljenosti. Stoga zar ne bi trebalo da je odgovar "tacno (1)". Tvrdnja B3 odgovor netacno. Ovde ja ocigledno uradjena faktorska analiza a rekli smo da je jedan od uslova za to da je Bartletov test statisticki znacajan a to znaci da nije u pitanju matrica identiteta. Onda bi trebalo da je odgovor "netacno (2)". Tvrdnja D9 odgovor netacno. Mi ovde ne znamo koja od dva skupa manifestnih varijabli ima manji broj varijabli-mogu i da stilovi odlucivanja imaju manji broj varijabli, to jest 2 varijable. Odgovor bi stoga trebao da bude "ne vidi se iz tabele (4)".

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 12:47:49 AMcasova.
213.240.5.99
5)
B1 - U ovoj tabeli se vidi isto sto i u grafiku. To smo vec pominjali.
B2 - Ovde imate samo neke svojstvene vrednosti iz faktorske analize. Otkud znate koja im je funkcija?
B7 - Ima ono "standardizovanih varijabli". Koristili smo tu formulaciju. Nije besmisleno.
F9 - Tvrdnja u stvari nije dvosmislena samo je konstrukcija malo teza za interpretaciju, sto nije nelegitimno. "Ve je udaljenije od vr nego vc" ocigledno znaci to sto znaci. Da bi joj dali ono drugo znacenje ona bi morali da glasi "Ve je udaljenije od vr nego od vc". Ako poznajete gramatiku srpskog jezika tvrdnja uopste nije dvosmislena. Kako je srpski ovde zvanicni jezik studija, zalbe zasnovane na nepoznavanju gramatike ne mogu da budu smatrane za legitimne.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 1:13 AM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Milana Ljubisavljevic.
Index br. 1101
email:erzsebet446@yahoo.com

Htela bih nesto da primetim u vezi sa tvrdnjom B1: kad smo ucili o tome koliko faktora treba zadrzati, naveli smo Scree kriterijum i Gutman-Kajzerov kriterijum kao dva zasebna, cija je odluka uglavnom isti broj faktora. Ali s obzirom na to da je prikazivanje Scree plot-a posebna opcija u SPSS-u, ciji grafik ovde nije prikazan, mislim da je tacno 4 a ne 1, jer su u ovoj tabeli boldirani faktori prema Gutman-Kajzerovom kriterijumu, a bili bi i prema Scree, ali nema njegovog grafika. Tvrdnja B2:Da, ali za Q analizu smo rekli da sluzi za identifikovanje ispitanika (za fuzzy kategorije) sto radi i klaster analiza(za tvrde), dok je funkcija ovde prikazane faktorske analize nesto drugo-mislim da je zato 2, a ne 4. Tvrdnja B7: mislim da je umesto 2 trebalo 3, jer deluje besmisleno “objasnjava varijansu 37,546” bez preciziranja “kolicinu varijanse” ili “procenat varijanse” (sto su dve razlicite kojone u tabeli)… Tvrdnja F9: Jeste da je ovde dvosmislenost tvrdnje uocena u toku kolokvijuma, ali je u takvoj situaciji i uz vase objasnjenje moglo da dodje do zabune; ipak ne pise “…nego OD vc” pa mislim da bi trebalo priznati i 1 i 2.

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 1:13:18 AMcasova.
212.200.109.137
6)
U tabeli se pominju i E i A, te je prema tome ocigledno da se to odnosi na stvari iz tabele. Tvrdnje se uvek odnose na podatke iz tabele. Ovakva formulacija pitanja nije mogla da dovede do pogresnog razumevanja i mislim da je i vama to savrseno jasno.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 10:53 AM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Snezana Ivkovic.
Index br. 1115
email:moirainasedai@yahoo.com

Tvrdnja C9 - ne vidi se iz tabele. Ja mislim da je ova tvrdnja besmislena, jer bi trebalo da pise "kad VARIJABLA N raste VARIJABLA E opada", kao i u predhodnim tvrdnjama, pisano je uvek varijabla uz ime neke varijable, a sama recenica "kad N raste E opada" je besmislena. A i nije nista receno koja varijabla E opada, da li ona iz NEOAC ili RIASEC-a, bez obzira sto to nije bitno, trebalo je da stoji.

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 10:53:08 AMcasova.
195.252.103.68
7)
Vidite odgovor na zalbu Mile Doskovic.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 2:38 PM
Subject: Izaberi temu zalbe

Zalba od Stamenkovic Teodora.
Index br. 1151
email:tedistam@yahoo.com

Profesore,kod tvrdnje A5...u kljucu pise da je tacan odgovor 2(netacno)..ali,moguce je da ispitanici budu dimenzije,a varijable tacke, a moguce je i da ne budu...mi to nigde ne mozemo da vidimo iz tabele...pa zar odgovor nije 4(ne vidi se iz tabele)..

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 2:38:50 PMcasova.
77.105.13.181
8)
F1 - Ako pogledate ponovo kljuc, shvaticete da se kao tacan odgovor na F1 i priznaje 2.
F9 - samo srpski eticki kodeks za psihologe u Srbiji (u sta i vi spadate) moze biti vazeci. Ni jedan drugi. Primedba ne stoji.
E8 - u pravu ste. Prevideo sam da u tekstu pise da je test validan.
B5 - radi se o podeli testova na testove tipičnog ponašanja nasupot testovima maximalnog postignuća. Test može biti papir-olovka, a tražiti podatke o tipičnom ponašanju ili tražiti čak tipično ponašanje. To nisu isključive kategorije.
D6 - hm. Stvarno ima to "s" viška, a čak je u drugoj tvrdnji ispravno napisano. Iako ne verujem da je to uspelo baš nekog da stvarno zbuni, moraću da vam priznam i to. Sad se ovde priznaje i 3, kao tačan odgovor.
 
Žalba delimično usvojena.
 
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 4:29 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Marija Ilic.
Index br. 1044
email:widder87@yahoo.com

Postovani profesore, molim Vas da razmotrite sledece stavke, koje predstavljaju ozbiljan problem prilikom resavanja testa i smatram da su negativno uticale na moj rezultat na testu. Pazljivo pogledajte sledece primedbe i nadam se da cete razumno prihvatiti moju zalbu na sledece stavke: F1 - U Fajgelju na str.637 stoji sledece: "APA ne insistira da korisnik testa mora biti diplomirani psiholog, ali insistira na tome da svi ucesniciu testiranju budu kvalifikovani i odgovorni." Na osnovu toga odgovor na ovu tvrdnju je NE, a ne DA kao sto ste Vi napisali u kljucu. Dakle, to ne moraju biti samo diplomirani psiholozi. F9 - Imajuci u vidu da niste konkrtetno naveli na koji eticki kodeks se odnosi ova godina, dakle niste naveli da li je u pitanju Srbija ili neka druga drzava,niste specifikovali na sta se odnosi, smatram da se kod ove stavke treba priznati i odgovor pod DA i NE. E8 - Odgovor na ovo pitanje u kljucu je pod 4 tj.ne vidi se iz tabele, medjutim,u Fajgelju stoji da test koji je validan uvek je pouzdan, dok test koji je pouzdan ne mora biti validan, a u tabeli stoji da je test VALIDAN, iz cega sledi da je odgovor na ovu stavku DA. B5 - Ja sam ponasanje shvatila kao aktivnost, a posto se navodi da je test papir-olovka, zakljucila sam da ne moze biti test aktivnosti, zato sto je navedeno da je test papir-olovka. Tako da je odgovor NE, a ne DA kao sto stoji u kljucu. D6 - U ovoj stavci Vi ste napisali "po McDonaldsu" ali u Fajgelju se ne pominje nikakav McDonalds vec McDonald. Taka da sam ja ovu tvrdnju shvatila kao besmislicu, jer je ovo potpuno drugo ime, kao npr. Jovan-Ovan. MOLIM VAS DA OVE ZAMERKE UVAZITE. Unapred HVALA. MARIJA ILIC 1044

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 4:29:38 PMcasova.
147.91.1.41
9)
Vidite odgovor na zalbu Marije Ilic 1042.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 4:37 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Maida Kajevic.
Index br. 1082
email:sanati6@yahoo.com

Dragi profesore, unosim zalbu na neke stavke iz testa, ima dosta protivurecnosti, ali evo par njih: F1 - U Fajgelju na str.637 stoji sledece: "APA ne insistira da korisnik testa mora biti diplomirani psiholog, ali insistira na tome da svi ucesniciu testiranju budu kvalifikovani i odgovorni." Na osnovu toga odgovor na ovu tvrdnju je NE, a ne DA kao sto ste Vi napisali u kljucu. Dakle, to ne moraju biti samo diplomirani psiholozi. E8 - Odgovor na ovo pitanje u kljucu je pod 4 tj.ne vidi se iz tabele, medjutim,u Fajgelju stoji da test koji je validan uvek je pouzdan, dok test koji je pouzdan ne mora biti validan, a u tabeli stoji da je test VALIDAN, iz cega sledi da je odgovor na ovu stavku DA. B5 - Ja sam ponasanje shvatila kao aktivnost, a posto se navodi da je test papir-olovka, zakljucila sam da ne moze biti test aktivnosti, zato sto je navedeno da je test papir-olovka. Tako da je odgovor NE, a ne DA kao sto stoji u kljucu. D6 - U ovoj stavci Vi ste napisali "po McDonaldsu" ali u Fajgelju se ne pominje nikakav McDonalds vec McDonald. Taka da sam ja ovu tvrdnju shvatila kao netacnu, jer je ovo potpuno drugo ime, kao npr. Jovan-Ovan. HVALA UNAPRED i molim Vas da pazljivo razmotrite gore navedene zamerke. Maida Kajevic

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 4:37:11 PMcasova.
147.91.1.41
10)
D9 - vidite po tome sto dva para kriterijumskih varijabli ne objasnjavaju 100% varijanse izvornih varijabli, ni jednog skupa.
E4 - svasta. Pogledajte malo po literaturi.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 4:56 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Nataša Kocić.
Index br. 1155
email:www.nesavw@PTT.rs

Profesore,imam dve primedbe: -kod tvrdnje D9 u ključu stoji netačno, ja mislim da bi trebalo da bude ne vidi se iz tabele jer mi ne vidimo da li se skup Adižesovih skala sastoji od 2 varijable pa samim tim i ne znamo od koliko varijabli se sastoji. -kod tvrdnje E4, mislim da bi trebalo da bude besmisleno jer ŠTA SU TO NAJBOLJI PREDIKTPRI, mislim da to nismo pominjali do sad. Hvala

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 4:56:55 PMcasova.
91.150.77.229
11)
C2 - vidi se iz F statistika, procitajte u literaturi o tome sta je F statistik i kako se dobija, pa ce vam i ovo biti jasno.
C10 - i to se vidi iz F statistika.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 7:25 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Miljan Djokovic.
Index br. 1047a
email:

Profesore obratite paznju na c tabelu, posebno na stavke c2 i c10. C2: Nigde se eksplicitno i jasno ne vidi iz tabele da je varijansa unutar grupa veca od varijanse izmedju grupa(beetwingroups). S' obzirom na tu cinjenicu smatram da se trebaju priznati odgovori i "netacno-2" i "ne vidi se iz tabele-4". Pored ove sporne tvrdnje javlja se jos jedna, a to je C10: Tvrdnja glasi: "Najveca razlika izmedju aritmetickih sredina muskaraca i zena je na varijabli R". Ako jeste(a ispade da jeste) takodje se jasno ne vidi iz tabele pa se mogu usvojiti kao tacni odgovori i "tacno-1" i "ne vidi se iz tabele-4". Recimo, na c7 se ne vidi iz tabele da je razlika u AS u korist zena, pa ako se tu ne vidi razlika kako onda moze tvrdnja C10 da bude tacna? Pored ovoga, proverite da li sam na tvrdnju C8 uneo "3" a ne "4" kako pise u bazi podataka.

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 7:25:31 PMcasova.
87.116.132.89
12)
Na to sam vam vec odgovorio.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 8:36 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Snazana Ivkovic.
Index br. 1115
email:moirainasedai@yahoo.com

Nisam sigurna da li ja Vas nisam razumela ili Vi mene. Ali ono sto je mene zbunilo u tvrdnji C9 je to sto ovde pise "kad N raste E opada". Ja mislim da je to besmisleno, jer ste u svakoj predhodnoj tvrdnji pisali "varijabla" uz ime neke varijable ("kada posmatramo VARIJABLU I..." , "Na VARIJABLI I..." , "Na VARIJABLI C..." itd.), i to me je navelo da pomislim da je ovo besmisleno, jer ovde ispred "N" ne stoji rec "varijabla", ovde pise da kad "slovo" N raste "slovo" E opada. Tvrdnja C9 odudara od ostalih. Molim Vas da jos jednom razmotrite zalbu.

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 8:36:57 PMcasova.
195.252.103.231
13)
Svasta. A cemu je jednak centroid skupa sa jednom tackom ili jos bolje kolika je aritmeticka sredina uzorka sa jednim ispitanikom. Kada u skupu ima 1 entitet onda je on istovremeno i najblizi i najdalji i srednji i prednji sve ostalo. A na pocetku hijerarhijske klaster analize svaki entitet je poseban klaster.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 9:48 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Stamenkovic Teodora.
Index br. 1151
email:tedistam@yahoo.com

Profesore, kod tvrdnje F1 u kljucu pise da je tacno 2(netacno). Ali,kada bismo primenili centroidnu metodu umesto metode najblizih suseda, uopste ne bi doslo do spajanja najblizih entiteta vec bi se spojila srednja centroidna vrednost jednog skupa entiteta sa srednjom centroidnom vrednoscu drugog skupa entiteta. I ne znamo da li bi srednja vrednost centroida uopste imala istu vrednost kao spojeni "susedi". Zbog toga smatram da biste trebali da prihvatite kao tacan odgovor - 1(tacno).

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 9:48:11 PMcasova.
77.105.14.37
14)
Vec sam odgovorio na tu zalbu.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 10:06 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Natasa Kocic.
Index br. 1155
email:www.nesavw@ptt.rs

Profesore, vec sam poslala zalbu iste sadrzine ali mi niste odgovorili. Imam dve primedbe: -kod tvrdnje D9 u kjucu je odgovor netacno ali ja smatram da se ne vidi iz tabele jer mi ne vidimo da li ima dve varijeble ili vise njih. -kod tvrdnje E4 u kljucu stoji da je tacno, ja smatram da je besmisleno, jer ne razumem kako neki prediktor moze da bude najbolji, to nam niste pominjali do sad. Hvala

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 10:06:52 PMcasova.
91.150.77.97
15)
U pravu ste. Od d pa do kraja su bili skroz pogresno uneseni. Sad sam ispravio. Izvinite.
 
Zalba usvojena.

 

----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 10:32 PM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od Katarina Krstic.
Index br. 1175
email:

Profesore, molim Vas da proverite moje unete odgovore iz tabela C, D , E i F. Danas sam uporedila moje odgovore sa odgovorima iz baze, i odgovore iz tabela C, D, E i F, ste mi kompletno pogresno uneli! Molim vas da proverite jos jednom jer je u pitanju zaista veliki broj tvrdnji!

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 10:32:58 PMcasova.
212.200.88.252
16)
Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Friday, May 30, 2008 11:37 PM
Subject: Izaberi temu zalbe

Zalba od Maja Ackovic.
Index br. 1029
email:sanati6@yahoo.com

Ulazem zalbu na sledece stavke: Prva stavka E8,druga stavka F1,treca stavka B5 E8-SMATRAM DA STA NAPRAVILI GRESKU TIME STO STE NAPISALI DA SE ODGOVOR NE VIDI U TABELI(4-NE VIDI SE IZ TABELE)DA JE TEST POUZDAN JER U TABELI PISE DA JE TEST VALIDAN A IZ PSIHOMETRIJE SMO UCILI DA SVAKI TEST KOJI JE VALIDAN MORA BITI POUZDAN,DOK TEST KOJI JE POUZDAN NE MORA BITI VALIDAN. SAMIM TIM STO JE ZIKIN TEST VALIDAN PROISTICE I DA JE POUZDAN TJ. DA SE IZ TABELE VIDI DA JE TVRDNJA TACNA(1).CAK SMO PITANJE OVOG TIPA IMALI I NA KOLOKVIJUMU IZ PSIHOMETRIJE. F1-U MATRICI TACNIH ODGOVORA STOJI DA JE ODGOVOR 1(TACNO) A U FAJGELJU NA STRANI 637.STOJI SLEDECE:APA NE INSISTIRA DA KORISNIK TESTA MORA BITI DIPLOMIRANI PSIHOLOG,ALI INSISTIRA NA TOME DA SVI UCESNICI TESTIRANJA BUDU KVALIFIKOVANI I ODGOVORNI.PREMA TOME SMATRAM DA TREBA DA MI UVAZITE ODGOVOR KOJI MOZE DA GLASI I NETACNO(2) B5-U MATRICI STOJI DA JE ODGOVOR NA OVO PITANJE TACNO(1)MEDJUTIM JA SAM SHVATILA DA JE U OVOM PITANJU PONASANJE ISTO STO I AKTIVNOST PA POSTO JE NAVEDENO U TABELI DA JE TEST TIPA PAPIR-OLOVKA SMATRALA SAM DA JE NETACNO DA JE TO TEST PONASANJA TJ.AKTIVNOSTI,JER SU TO DVE SUPROTNE STVARI.I DA PREMA TOME ODGOVOR MOZE GLASITI I NETACNO(2). UNAPRED HVALA,I UZMITE U OBZIR DA MI FALI JEDNO PITANJE DA POLOZIM KOLIKVIJUM. MAJA ACKOVIC GRUPA WUNDER TRIO,INDEKS 1029

Zalba je poslata dana 5/30/2008
u 11:37:18 PMcasova.
212.200.146.145
17)
A da je tvrdnja glasila "Planeta Zemlja je ravna ploca" i da ste svi odgovorili sa "Tacno" da li mislite da bi i to trebalo da priznam po istom ovom principu koji zastupate? Ovo nisu nikakvi izboru nego kolokvijum iz statistike i tu se priznaje sta je tacno, a ne sta vecina misli.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 2:34 AM
Subject: Ostalo

Zalba od Milana Ljubisavljevic.
Index br. 1101
email:erzsebet446@yahoo.com

Opet ja u vezi tvrdnje b2 (da primetim).Pogledajte molim vas opet zalbe upucene na ovu tvrdnju. Ako vi kazete da je iskljucivo odgovor 4 tacan, kako objasnjavate to sto NIJEDAN student od nas 85 nije napisao 4? 75 studenata je videlo odgovor pod 2 kao tacan, a njih 10 stavili su 3, ili 1. Da li mislite da smo to svi pogresno naucili…od vas?

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 2:34:38 AMcasova.
212.200.109.159
18)
Pogledajte odgovore na prethodne zalbe. Ako je neko bolji od svih drugih koji su u igri, to se obicno naziva najboljim. To je u skladu sa gramatikom srpskog jezika. Sto se tice formulacije za manifestne varijable, tu formulaciju smo koristili na nastavi.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 8:30 AM
Subject: Ostalo

Zalba od Ilic Marija.
Index br. 1117
email:

Mislim da su tvrdnje B7 i E4 besmislene.Naime,kako faktor moze da objasnjava varijansu 37,546 STANDARDIZOVANIH MANIFESTNIH VARIJABLI(B7)?I E4?!NAJBOLjI PREDIKTORI?Jedan prediktor moze da predvidja kriterijum bolje od drugih,ali to ne znaci da mozemo da ga nazovemo najboljim. Unapred hvala!

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 8:30:11 AMcasova.
217.65.192.65
19)
Odgovori na listicu su isti kao u bazi.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 10:34 AM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od Snazana Ivkovic.
Index br. 1115
email:moirainasedai@yahoo.com

Profesore, molim Vas, da li mozete da proverite da li ste tacno uneli moje odgovore za tvrdnje B8, B9, B10.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 10:34:58 AMcasova.
195.252.103.122
20)  
Infinitezimalno znaci beskonacno malo (ili veoma, veoma, veoma malo) i to je termin koji se uci iz matematike u osnovnoj i srednjoj skoli (infinitezimalni racun - ono sa limesima...). Samim tim spada u opste obrazovanje tj. opste poznavanje jezika, a ne  u strucne termine. U uputstvu ne pise "ni jedan smisleni postojeci termin", nego "ni jedan smisleni postojeci PSIHOMETRIJSKI termin".
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 1:45 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Maja Brankovic.
Index br. 1016
email:mikiboimv@yahoo.com

Postovani profesore, U uputstvu testa kazete da ne moze da se pominje ni jedan smisleni postojeci termin koji nije obradjen u literaturi, dok se u stavci A2 pominje termin "infinitezimalno" za koji niko od nas nije znao znacenje pa smo na osnovu toga mislili da je tvrdnja besmislena. S obzirom da je termin za nas psihologe nepoznat a u Faljgelju nigde ne postoji ovaj termin bilo bi uredu da prihvatite zalbu. Hvala na razumevanju

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 1:45:04 PMcasova.
87.116.185.127
21)  
Vidite odgovor na prethodnu zalbu.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 1:46 PM
Subject: Izaberi temu zalbe

Zalba od Maja Brankovic.
Index br. 1016
email:mikiboimv@yahoo.com

dopuna zalbe Nisam sigurna moguce je da se pominje u knjizi a taj pojam nigde nije definisan a google izbacuje da se taj pojam odnosi na vrstu analiticke matematike.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 1:46:20 PMcasova.
87.116.185.127
22)  
U pravu ste. Bila je greska. Sad sam ispravio.
 
Zalba usvojena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 3:00 PM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od Dusan Stepanovic.
Index br. 1005
email:

F10. Poštovani profesore, molim da ponovo proverite jeste li ispravno uneli u matricu moj odgovor na stavku-tvrdnju F10; naime u vašoj matrici stoji da je moj odgovor T(1), dok u mom testu jasno stoji odgovor N(2), te verujem da i na listiću za odgovore stoji moj odgovor na ovu stvaku N(2) ili netačno. Molim da se to ispravi ako je pogrešno uneseno.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 3:00:47 PMcasova.
213.198.229.210
23)  
U Srbiji postorji samo jedno validno nacionalno drustvo psihologa koje je jedino nadlezno za eticke kodekse, kao sto postoji jedinstvena eticka komora. U tom smislu apsolutno nema dileme koji je eticki kodeks za nas validan. Uopste ne razumem sta uopste pokusavate ovakvim pricama.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 3:01 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Stepanovic Dusan.
Index br. 1005
email:

F9. U Fajgeljovoj knjizi „Psihometrija“ jasno stoji da tzv. etičke kodekse donose različita udruženja psihologa, a iz tabele se ovde ne vidi koje je to udruženje 2000. godine donelo takav kodeks, niti se iz tvrdnje to vidi, te bi rešenje za ovu tvrdnju valjalo da glasi X(4) ili „ne vidi se iz tabele“. Kako ste taj potencijalni odgovor onemogućili unapred stavivši u testu znak X u kvadratiću predvidjenom za takav (taj) odgovor, smatram da vam ne preostaje ništa do da ovu tvrdnju priznate svima. .. takođe u prilog ovom zahtevu citiram da „Društvo psihologa Srbije je 2000. godine donelo „etički kodeks“ psihologa Srbije....“ (str. 633. Iste knjige )..iz tvrdnje se ne vidi je li kodeks psihologa Srbije ili Rusije, ili pak Hrvatske....

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 3:01:59 PMcasova.
213.198.229.210
24)
Hm. Dakle, kao sto sam napisao infinitezimalni racun je deo redovnog gradiva iz matematike za srednje skole - to je ono sa limesima i mislim da sasvim sa pravom smatram da je to nesto sto treba da znate, a da to sto taj racun ne znate nije razlog da se na to znanje ne mogu pozivati. Jer kad bi taj princip radio, vi biste onda mogli da trazite da se u testovima ne trazi sabiranje i oduzimanje jer ni to niste ucili na fakultetu, pa cak i da se ne zadaju pismeni testovi, jer naravno, ni obuka za citanje i pisanje nije deo fakultetskog programa.
 
Medjutim, s druge strane ostaje cinjenica da se gomila vas zali na tu tvrdnju tvrdeci kako nikad niste culi za tu rec. Ja sam licno uzasnut time sto vam je jedna tako vazna oblast matematike nepoznata, ali ipak ne mogu da prenebregnem cinjenicu da je ovo ipak test iz PPT, a ne matematike za srednju skolu. S druge strane ne mogu ni da priznam tu tvrdnju svima samo zato sto ne znate tu rec, jer tvrdnja nije pogresno formulisana. Zato cu da pribegnem srednjem resenju - iskljucicu to pitanje iz testa, kao da nije ni bilo zadavano za sve one koji su na njega pogresno odgovorili. Dakle za sve koji nisu znali odgovor na to pitanje procenat ce se racunati na osnovu ostalih 59, dok ce se za one koji su znali odgovor na to pitanje procenat racunati na osnovu svih 60 pitanja.
 
Ovo istovremeno treba smatrati i za odgovor na sve zalbe koje se bave ovim pitanjem, tako da na takve zalbe vise necu odgovarati.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 3:03 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Milos Ristic.
Index br. 1063
email:

A2. Poštovani, u tvrdnji A2, upotrebili ste jezičku i fraznu konstrukciju „infinitezimalno malom...“. izraz „infinitezimalno“ se ne pominje u Fajgeljovoj knjizi „Psihometrija“, niti na kursu iz PPT, te stoga u ključu bi vam trebalo stajati B(3)- besmislica, shodno opisu takvog potencijalnog odgovora u uputstvu koje ste dali na početku testa, a ne N(2)- netačno, kako vam u ključu stoji. Većini studenata koji su radili ovaj test (kao i meni), taj izraz (u daljem textu ove žalbe koristicu i termin „pojam“, kao sinonim za „izraz“!) je bio skroz nepoznat, tj. nepoznato je bilo nj. značenje, i stoga smo smatrali da je tvrdnja besmislena. Ako izraz postoji i ima značenje, ono nije obradjivano i pominjano-objašnjeno na kursu iz PPT (kao i na samom ispitu). Ako pak postoji propust u učenju, i ako ovaj pojam postoji u Fajgeljovoj knjizi, on svakako se tamo ne pominje u dovoljno (jasnim) količinama da bi prosečno učenje gradiva ostavilo fascinaciju na taj pojam i time ga urezalo u svest studenata. U tom slučaju, tvrdnja A2 liči na „trik pitanje“ nalik onima iz tv kvizova i može imati značajan diskriminativni karakter. Pojam „infinitezimalno“ liči na tudjicu i nekorektno ga je upotrebiti u jednom testu ovakvog tipa, ili kako bi to naš narod tradicionalno rek’o „na kvarno..“. Mnogo bolji studenti-ispitanici od mene, na tom testu, do samog testiranja se nikada ranije nisu sreli sa takvim (tim) pojmom i nisu poznavali njegovo značenje. Dakle, ako izraz zaista postoji u literaturi, predvidjenoj za ovaj kurs, držim da je nekorektno i nemoralno staviti ga u tvrdnju, jer shodno samo percepciji, a ne i eksternalizaciji ovog izraza u polje svesnog većine studenata koji su radili ovaj test; on nije definišući, već možda samo iskorišten kao sinonim za neku domaću reč. Jednostavno, i sami biste, naišavši na takvu reč, prilikom čitanja-učenja, brzo skrenuli svoju pažnju od gore navedenog pojma. Kako je vaša funkcija bila napraviti tvrdnje i kako ste morali imati posebnu i pojačanu selektivnost pažnje, ovaj sadržaj, tj. ovaj pojam vam se s lakoćom održao u svesti, te ste ga i upotrebili. Pritom držim da niste bili racionalni i „pošteni“, te da ste (svesno-nesvesno) ciljno dali malu verovatnoću da velik broj studenata odgovori na tvrdnju A2 ispravno. Što bi vi statističari kazali- da ne bude statistički značajna verovatnoća davanja tačnog odgovora. Na osnovu svega iznetog, molim vas da i odgovor B(3)- besmislica uvažite kao tačan odgovor na tvrdnju A2, i izvinjavam se ako sam upotrebio kontroverzne konstantacije govoreći o nastanku navedene tvrdnje A2.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 3:03:21 PMcasova.
213.198.229.210
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 8:06 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Marija Ilic.
Index br. 1044
email:widder87@yahoo.com

Profesore, ja sam, takodje, primetila da kod tvrdnje A2 postoji odredjena nejasnoca. Naime, smatram da je neophodno da jos jednom razmotrite mogucnost da se kao odgovor na ovu tvrdnju prizna i mogucnost pod 3 (besmislica), jer je termin "infinitezimalno" jedan od onih koje ni u kom obliku nismo pominjali na ovom kursu PPT-a. Iz tog razloga trebalo bi da imate razumevanja za nasu molbu da se kao odgovor prihvati i besmislica, jer je ocigledno da je vecina nas gore navedeni izraz tako shvatilo, a s obzirom na to da ste Vi skloni postavljanju razlicitih zamki u testovima mi smo i ovo shvatili kao jednu od mnogih... Unapre hvala i obavezno razmotrite ovu mogucnost...

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 8:06:04 PMcasova.
212.200.88.252

 

Zalba od Stepanovic Dusan.
Index br. 1005
email:vatroslavd@hotmail.com

A2. Na internetu se može pronaći da je termin „infinitezimalno“ termin iz matematičke analize, ali to se ne radi u osnovnoj i srednjoj školi (možda u nekima posebnog tipa- npr. matematička gimnazija?!). Ja u osnovnoj i srednjoj medicinskoj to nisam radio, niti sam imao drugih prilika da se upoznam sa tim pojmom i da se fasciniram njime (kao vi- čime jedino mogu objasniti taj pojam u tvrdnji). Termin se odnosi na matematičku analizu, tako da jeste stručan (ali se uči na prvoj godini studija matematičkih nauka, ne ranije, a čak se i tamo spominje kao nešto od perifernog značaja) i nema konvencionalnu primenu. Mi smo studenti društvene nauke i nije nam u obavezi da to znamo. Jednostavno nisam odgovoran što mi je pojam stran. Ako ste ,pak, pojedinim studentima rekli značenje tog termina na ispitu, bili ste u obavezi da ga saopštite svima, javno i da time obezbedite jednake uslove rada za sve studente polagače kolokvijuma. To što vi tvrdite da spada u opšte obrazovanje i opšte poznavanje jezika nije argument. Poznavanje kog jezika, zapravo? Strukovnog matematike? Ja studiram (barem sam do sada verovao!) psihologiju na maternjem, tj. srpskom jeziku i tako sam je upisao. U skladu sa tim očekujem da se i termini i jezičke konstrukcije koje će se koristiti na testovima budu iz srpskog jezika (ovde izuzimam kurseve stranih jezika) i stručnih oblasti profesije za koju se školujem. Čemu upotreba stranih izraza (reči) u zamenu za domaću reč; pogotovu izraza koji se ne sreće često u socijalnoj sredini i kulturi u kojoj živimo, i za koje postoji mala verovatnoća da ih poznajemo i znamo njihovo značenje (jer svaki živ čovek u ovoj zemlji ne studira matematiku i informiše se iz matematičke analize!)?. U Vukovom „Rječniku“ („Srpski rječnik 1818.“, Vuk Stefanović Karadžić, Prosveta, Beograd 1964-66.) ne postoji takva reč,reč u srpskom jeziku; ali zato u leksikonu stranih reči i zraza autora Vujaklije („Leksikon stranih reči i izraza“, Vujaklija Milan, Prosveta, Beograd 1988.) postoji ta i njoj srodne reči („Infinitan- lat. Infinitus- beskrajan, beskonačan, neprestan, trajan; infinitezimala- to je od fr. Infinitesime- znači beskonačno mala količina; infinitezimalan- nlat. Infinitesimalis- 1. Beskrajno mali, neograničeno mali,2. Suviše malen da bi mogao biti izmeren ili izračunat, krajnje sićušan, krajnje beznačajan; infinitezimalni račun- ili analiza beskonačnog – to je naziv za diferencijalni račun i integralni račun; infinitet- lat. Infinitas- znači beskonačnost, beskrajnost, bezbrojnost; infinitum- lat. Infinitum- ono što je beskonačno, bezgranično..“ ). Uveli ste tudjicu,tj. reč stranog porekla, u tvrdnju i tvrdite da je to deo opšteg obrazovanja! Jednostavno, „infinitezimalno“ nije nikakav definišući pojam niti stručan termin iz PPT, pa i psihometrije, jer je ista literatura za oba kursa. Isto bi bilo kao da ste u istoj tvrdnji A2 umesto „odgovore“ upotrebili „antwort“, što takođe na srpskom jeziku znači „odgovor“. Po vama to bi bilo sasvim ispravno i potpalo bi pod opšte obrazovanje i opšte poznavanje jezika. Da, ali nemačkog! Uvodjenjem termina „infinitezimalno“ uveli ste i nerazumevanje u tvrdnju A2, a da to nije posledica naše (moje) nenaučenosti PPT ili psihometrije. Dakle, ta tvrdnja meri znanje iz nečeg drugog...Reči koje ne razumemo ili ne poznajemo (jer su stranog porekla) sasvim opravdano možemo smatrati i gramatički besmislenima (jer na srpskom „infinitezimalno“ ne znači ništa); besmislenim u našem maternjem, srpskom, na kojem smo slušali kurseve PPT i psihometriju i na kojem slušamo studije na ovom fakultetu. Kako termin još i nije strukovni iz kurseva na koje se test odnosi, držim da se mora prihvatiti da je tvrdnja A2 besmislena, te da mora biti i taj odgovor priznat.

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 1:17:05 PMcasova.
147.91.1.45

Zalba od stevan stavric.
Index br. 1004
email:

A2-pozivam se na zalbu Dusana Stepanovica Izmedju ostalog, Vi zaista jeste upotrebili stranu rec kao sinonim sto nije bilo potrebno ni iz kakvog razloga.Kako postoje ljudi koji su zavrsili drustvenojezicki smer i nikako nisu mogli da cuju toliko strucan termin, kao i da postoje ljudi koji su slusali matematiku samo dve god. i srednjoj skoli. Ovo je strucan termin veyan ya matematicku analizu i iako psihometrija ima osnova u matematici u nasoj dosadasnjoj literaturi iz ovog predmeta se nije pominjao.Nikako ne moze biti stvar opste jezicke kulture. E5-videti zalbu Rasic Milosa

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 2:58:21 PMcasova.
160.99.1.9

25)
Na listicu pise 2, kako i stoji u matrici, a ne 1.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 3:09 PM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od Milos Ristic.
Index br. 1063
email:

postovani, molim da proverite jeste li ispravno uneli u matricu odgovor na tvrdnju d2..naime ja sam odgovorio da je tvrdnja tacna T(1), a ne N(2) kako stoji u matrici.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 3:09:28 PMcasova.
213.198.229.210
26)
Svi podaci su vam ispravno uneseni. Nadalje na zalbe koje ne navode konkretnu gresku necu da odgovaram.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 8:16 PM
Subject: Pogresno uneseni podaci

Zalba od Maida Kajevic.
Index br. 1082
email:sanati6@yahoo.com

Profesore, molim Vas da jos jednom proverite da li ste pravilno uneli moje odgovore, jer se oni ne slazu u potpunosti sa onim koji stoje u matrici. Unapred hvala.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 8:16:03 PMcasova.
212.200.88.252
27)
B1 - Nije poenta samo gde naglo pada, nego i gde konacno prestaje da naglo pada, odnosno gde pocinje gomila sitnih faktora koji se nastavljaju do kraja
B7 - Zato sto objasnjava varijansu nesto preko 3 varijable, a ne 37 varijabli. To je 37%, ali ne varijansa 37 varijabli...
E1 - Ovo je parcijalna korelacija. Moguce je da shyz deli sa kriterijumom neku varijansu koja je vec objasnjena ostalim prediktorima, pa da otud pirsonova obicna korelacija bude veca i znacajna.
E7 - ne deluje mi besmisleno.
F1 - vidite odgovore na prethodne zalbe.
F5 - Besmislena je zato sto u korelaciji mogu da budu samo varijable, odnosno dimenzije, a ne klasteri. Dakle da se odnosila na bilo kog pojedinacnog clana nekog klastera mogla bi da ima smisla da nije i onog drugog elementa. Naime, koji to tacno klaster vam je prvi? U kom koraku?. Bilo koji od ova dva elementa cini tvrdnju besmislenom.
 
Zalba odbijena.
 
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Saturday, May 31, 2008 8:47 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Milica Milijic.
Index br. 1149
email:micafax@gmail.com

Profesore, htela bih da ukazem na nekoliko mogucih gresaka u kljucu: 1. Kod tvrdnje B1 tacan odgovor po kljucu je 1, medjutim ja smatram da bi ovde trebalo da bude 2, jer kada bismo malo bolje pogledali razlike izmedju faktora, prva velika razlika je odmah nakon 1. faktora i to 1.126, znaci da grafik tu naglo pada, pa bi po Scree trebalo da zadrzimo samo 1 faktor... 2. Zasto kod tvrdnje B7 nije tacan odgovor 1, kada Ste nam rekli da faktorska analiza uvek radi tako sto prvo standardizuje vrednosti izvornih varijabli? 3. Zasto je kod tvrdnje E1 tacan odgovor 4 kada ovde prikazana znacajnost parcijalne korelacije za SHYZ i A nije statisticki znacajna, dakle isto bi se desilo i kada bismo radili Pirsona, zar onda ne treba da bude 2? 4.Zasto je tacan odgovor za tvrdnju E7 2, zar Vam sledeca recenica ne zvuci malo besmisleno “Verovatnoca da bi, kada bi radili ovaj postupak na celoj populaciji, parcijalna korelacija varijable MAGHT sa kriterijumom bila nula je manja od 40%” 5. Kod tvrdnje F1 je sasvi moguce da se desi da se centroidi grupe ne poklope sa onim clanovima koji predstavljaju najblize susede, medjutim mi hipoteticki mozemo predpostaviti sledece npr. imamo 10 tacaka koje se spajaju u klastere (bilo da su to varijable ili entiteti), i od tih 10 po 5 imaju iste vrednosti (dakle samim tim sto se poklapaju oni su i najblizi), znaci stvorice se 2 klastera koja sadrze po 5 tacaka. Ukoliko bi se te tacke nalazile u trodimenzionalnom prostoru ( u tabeli ne mozemo videti koliko nas prostor ima dimenzija jer nije naznaceno koliko ima ispitanika, a oni nam predstavljaju dimenzije) i na svim dimenzijama imale iste vrednosti ( prva grupa npr.1, a druga 5 ( ni to nije naznaceno u tabeli)) i kada bismo npr. racunali Chejbesevovu udaljenost (takodje nemamo nigde u tabeli receno koja je udaljenost u nasem slucaju radjena), znaci centroid bi imao vrednosti za prvi klaster 1, za drugi 5, znaci poklopio bi se sa tom tackom koja ujedno cini i najblizeg suseda... Dakle, da rezimiramp, posto nam toliko informacija nedostaje (vrednosti ispitanika, vrsta udaljenosti, br. dimenzija), i ako je ovo malo verovatno da se desi ali ipak jeste, cini mi se da bi ovde kao odgovor moze prihvatiti i 4. P.S. Nemojte kao odgovor na ovu tvrdnju da kazete da se statistika ne bavi konstantama, jer ovde po 5 tacaka imaju imaju iste vrednosti, a ne svih 10. P.P.S. I ne zaboravite verovatnoca da se nesto desi uvek postoji 6.Zasto je tvrdnja F5 besmislena, zar niste rekli da je korelacija obrnuto proporcionalna udaljenosti...? Posto prvi klaster izmedju ostalih cini i varijabla VR i to odmah u prvom koraku taj klaster nastaje od varijable Vr i vaarijable Vc, a drugi samo varijabla VE(najudaljenija je od ostalih), znaci da klaster 2(varijabla Ve) najmanje korelira sa svim ostalim, pa i sa varijablom Vr........, dakle ovde bi odgovor trebalo da bude 1.

Zalba je poslata dana 5/31/2008
u 8:47:30 PMcasova.
82.208.210.114

 

28)
B3 - To sto vi pricate je predikAtivna funkcija, a ne prediktivna. Prediktivna sposobnost je standardni izraz, vas predlog prediktorna je samo vas i ne koristi se nigde.
F7 - Ako dve latentne dimenzije ne obuhvataju svu varijansu to nuzno znaci da manifestnu prostor imao (tj. da ima) vise dimenzija od toga. Ovde imate 6 tacaka tj. entiteta u prostoru cije su dimenzije ispitanici (entiteti su varijable), a koliko tih dimenzija ima vi iz tabele ne vidite.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Sunday, June 01, 2008 3:14 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Natasa Kocic.
Index br. 1155
email:nesavw@ptt.rs

Profesore, mislim da kod tvrdnje B3 mozete da priznate i netacno kao tacan odgovor, jer mi zaista ne znamo da je to bila matrica identiteta pre rotacije a u uputstvu za rad testa odgovor je tacan AKO SE IZ TABELE MOZE VIDETI ILI ZAKLJUCITI DA JE TVRDNJA U CELINI TACNA. Imam primedbu i za tvrdnju E5 ovo PREDIKTIVNA po meni se odnosi na PREDIKAT a ne na PREDIKTOR, smatram da bi trebalo da piše PREDIKTORNA SPOSOBNOST, pa sam ja ovo shvatila kao besmislicu, molim Vas razmislite o tome. I još jedna primedba, za tvrdnju F7, zar ovde nema 6 dimenzija, ako znamo da su ispitanici dimenzije a pritom imamo 5 koraka, a broj koraka je jednak broju entiteta minus jedan, mislim da bi trbalo ovde da priznate i tacno kao tacan odgovor. HVALA

Zalba je poslata dana 6/1/2008
u 3:14:04 PMcasova.
91.150.78.157
29)
A7 - Zato sto Cebisevljeva ne moze da bude veca od Euklidske distance
A8 - Zato sto je AS na Euklidskoj veca nego As na ovoj drugoj.
B2 - Ovo nije glasanje. Ovde se vrednuju tacni odgovori.
B3 - Zato sto se faktori ekstrahuju tako da ne budu u korelaciji. Oni mogu da budu u korelaciji tek nakon ekstrakcije
C1 - za interakciju vam trebaju bar tri varijable (u kontekstu analize varijanse kako smo mi ucili - dve kategorijalne i jedna intervalna). Ovde se pominju 2 varijable (I i pol).
Za ostalo vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 12:54 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Andrea Milojevic.
Index br. 1125
email:bojana28.zivkovic@gmail.com

Profesore, zbog cega je kod A7 tvrdnja netacna, mislim da se ne vidi iz tabele. Molim vas da mi ukratko obrazlozite. Isto vazi i za A8. Kod B2 stvarno nema smisla sto nam niste priznali odgovor, jer je 75% studenta reklo NETACNO, a na konsultacijama nam ni jednom niste spomenuli Q analizu. Ocigledno da je nismo razumeli. Zbog cega je B3 tacno? Kod C1 vi ste rekli da je besmisleno- vi ste postavili smisleno pitanje, u pitanju nema besmislenog/nepostojeceg statistickog termina, zar to nije onda netacno? Kako se kod E1 ne vidi iz tabele? Hvala vam na utrosenom vremenu, i jos jednom razmislite za B2, priznajte kao odgovor i NETACNO i svima olaksajte zivot, jer nam je niste dovoljno objasnili (uzmite u obzir 75% studenata)

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 12:54:38 PMcasova.
147.91.1.41
30)
Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 1:19 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Milos Ristic.
Index br. 1063
email:vatroslavd@hotmail.com

F9. U Fajdeljovoj knjizi „Psihometrija“ („Psihometrija, Stanislav Fajgelj, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, Djušina br. 7/III, 2003. ) na strani 631. u četvrtom pasusu odozgo, jasno stoji da :“ Takozvani „etički kodeksi“ koje donose različita strukovna udruženja psihologa...“. Vaša tabela u testu F kao ni stavka 9 iste , ne sadrže podatke o tome koje je udruženje 2000. godine donelo takav kodeks. Stoji samo :“ Važeći etički kodeks psihologa je donesen 2000. godine“.Važeći, ali ne piše gde važi, niti ko ga je doneo, ali je važeći. Nema podataka za koga važi, ne piše kojeg udruženja, niti udruženja psihologa koje zemlje, te bi ova tvrdnja mogla biti tačna isto koliko i netačna, tj. tvrdnja ima nedostatak podataka iz kojih bi se moglo odgovoriti (saznati) je li tvrdnja tačna, te je rešenje ove tvrdnje X(4) ili ne vidi se iz tabele (ili može a i ne mora biti). Kako ste taj potencijalni odgovor unapred onemogućili stavivši u testu znak X u kvadratiću predvidjenom za izbor tog (takvog) odgovora, smatram da vam ne preostaje ništa drugo do da ovu tvrdnju priznatesvima koji su išta odgovorili na nju (ili makar svima koji su odgovorili sa T(1) ili N(2), jer je očigledno da tvrdnja nije besmislena ali je nepotpuna i upravo zbog te nepotpunosti i može i ne mora biti tačna u isto vreme). Kažete:“ Važeći kodeks DPS, ušta i vi spadate..“, kažete sada, u tvrdnji nigde! (Postoje i kolege iz Crne Gore koji su radili test, a za njih (barem tamo) ne mora važiti kodeks DPS). Tvrdnja treba da bude jasna, sa adekvatnim podacima i mogućnostima za izbor ispravnog odgovora na nju, bez podrazumevanja podataka, jer to što vi podrazumevate, a ne stavite u tvrdnju, kasnije vam je labav argument za odbranu nepostojećih podataka u tvrdnji F9 (tabeli F). Treća revizija etičkog kodeksa psihologa Kanade doneta je iste 2000. godine (postoji verovatnoća još neke zemlje u svetu). Iz tvrdnje se ne vidi je li kodeks psiholga Srbije, Kanade ili pak Španije; jednostavno u njoj nema takvih podataka. Po vama,i mi smo trebali podrazumevati da se tvrdnja odnosi na 633. Stranicu iste knjige, gore navedene, i „DPS je 2000.godine donelo „etički kodeks“ psihologa Srbije..“ (čak i ne piše je li važeći, samo da je nekda ranije pre njega bio donesen nekakav drugi). Ali to nije testpodrazuvanja, već znanja, ili bi barem to trebao biti. Jedni će iz tvrnje podrazumevati jedno, drugi drugo (zbog nedostataka podataka) i uparavo i zbog toga postoji potencijalni odgovor X(4)- „ne vidi se iz tabele“, jer tvrdnja može biti i tačna i netačna, tj. može se podrazumevanjem dodatnih uslova-podataka smatrati tačnom i/ili netačnom. Vi ste u startu onemogućili odgovor X(4) i time doveli studente u situaciju da šta god podrazumevali da da su dodatni uslovi u tvrdnji F9, mora biti tačno, te shodno tome dužni ste i priznati im (mi) njihov „podrazumevani“ odgovor, koji može biti bilo koji od preostala tri ponudjena-moguća. Ako nema konkretnih, neposrednih, napisanih podataka u tvrdnji ili tabeli, bira se kao ispravan odgovor X(4). Uostalom podsećam vas na vaše uputstvo, s početka testa napisano, o odgovoru X(4): „X(4) – ako je tvrdnja smislena (vidi opis besmislenih), tj. takva da je moguće (makar i teorijski) postojećim psihometrijskim i naučnim tehnikama dobiti podatak koji bi je potvrdio, ali se iz tabele ili teksta ne može zaključiti da li je tvrdnja tačna ili ne (nema podataka o tome). Ako je ova opcija zatamnjena, znači da na tu tvrdnju ne treba odgovarati markiranjem ove opcije.“. Svi uslovi za izbor ove opcije, zapravo, su ispunjeni, ali je na snagu stupila zadnja rečenica :“ Ako je ova opcija zatamnjena, znači da na tu tvrdnju ne treba odgovarati markiranjem ove opcije.“, jer ova opcija i jeste zatamnjena.

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 1:19:12 PMcasova.
147.91.1.45
31)
Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 2:47 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Stankovic Ivana.
Index br. 1110
email:

Ja mislim da bi odgovor na tvrdnju D9 trebalo da bude NE VIDI SE IZ TABELE a ključu piše da je NETAČNO. Stvarno ne razumem gde se u tabeli vidi kolilko varijabli ima skup Adižesovih skala. Može da ima najmanje dve jer ima dva kanonička para, ali može i više. Hvala unapred

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 2:47:50 PMcasova.
147.91.1.41
32)
B4 - To sto nije vrsena standardizacija u drugim zemljama ne znaci automatski norme jedne zemlje pogresne za ispitanika iz druge, vec samo znaci da ne znamo da li su dobre.
B5 - aktivnost=ponasanje
E2 i E5 - legalno kupljene kopije testova su legalna roba s kojom se moze raspolagati kao sa svakom drugom. Kao sto covek moze nekom da da svoj auto, tako moze i primerke testova koje je kupio. Savremena zastita autorskih prava se ne zasniva na skrivanju, vec na zastiti prava na koriscenje. Dakle on moze da im da deo svojih legalno kupljenih testova, ali ne moze da test umnozava (tj. da neovlasceno proizvodi nove kopije). Testove koji postoje pod slobodnom licencom, tj. koji su javno dobro smete slobodno da kopirate, kao i ako ste nosilac autorskih prava na test ili imate licencu za njegovu distribuciju u nekoj formi ili neke svrhe. ZIka iz price tu licencu ocigledno nema jer testove mora da kupuje.
F8 - besmislenost ima pravo prvenstva nad netacnim. Dakle ako je nesto besmisleno ne moze biti netacno. Po uputstvu treba prvo ustanoviti smislenost, pa tek onda dalje. AKo pogledate uputstvo videcete da netacne mogu biti iskljucivo smislene tvrdnje.
 
 
Zalba odbijena.
 
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 2:52 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Stojkovic Milena.
Index br. 1053
email:vhedrih@hm.co.yu

Zelim da ulozim zalbu na sledece stavke: B4-Smatram da je ova tvrdnja netacna (tj.nije u redu).Po vasim recima sve sto nije navedeno u tabeli nije ni uradjeno, a u tabeli ne postoji podatak da su vrsene standardizacije u drugim zemljama. Stoga nije u redu interpretirati njegove reyultate na osnovu postupka koji je opisan u tabeli. B5-Ova tvrdnja treba se smatrati besmislenom, jer ne postoje testovi tipicnog ponasanja.Po Fajgelju, testovi se dele na testove maksimalne aktivnosti i testove tipicne aktivnosti(str.449).U testove tipicne aktivnosti spadaju testovi licnosti koji ZELE DA OTKRIJU TIPICNA PONASANJA, zebnje, stavove i sl.Znaci da ne postoje testovi tipicnog ponasanja, vec su to testovi licnosti koji otkrivaju tipicna ponasanja. E5 i E2-Smatram da je E5 tvrdnja tacna,ako je netacna onda je i E2 netacno.Ako ste stavili da je tvrdnja E2 tacna i da Zika studentima sme dati testove na koriscenje u svojim projektima, dakle oni smeju da imaju u svojim rukama ceo test (pa cak mogu i da ga iskopiraju), zasto onda ne bi smeo da ceo test iskopira i podeli studentima?Ako je problem u kopiranju i zastiti prava autora, onda Zika nije trebalo da prosledi deo tih testova svojim studentima za rad na projektima jer oni nisu potpisnici licence i njih nista ne sprecava da kopiraju te testove.Ako je E2 tacno je i E5 tacno, ako je E2 netacno onda je i E5 netacno.Osim toga, vi ste nama davali cele testove za koriscenje u projektima, koje smo mi kopirali. F8-"Po Fajgelju...takodje spada u ..." postoje cetiri moralna principa, i ovo nije jedan od njih. Da je tvrdnja glasila: "Ocuvanje osnovnih svojstvenih vrednosti testova spada u osnovne moralne principe." to bi bilo besmisleno. U tvrdnji se pita da li ocuvanje osnovnih svojstvenih vrednosti testova TAKODJE SPADA U MORALNE PRINCIPE PO FAJGELJU.Iako besmisleno, ipak ne spada u Fajgeljeve moralne principe i stoga smatram da je to netacno.

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 2:52:36 PMcasova.
147.91.1.45
33)
To pise u zakonu o autorskim pravima koji smo razmatrali na predavanjima, a koji je i javno dostupan.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 2:57 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Milos Rasic.
Index br. 1027
email:miloss87@yahoo.com

Postovani profesore, ulozio bih zalbu na tvrdnju e5 gde ste kao tacan odgovor priznali alternativu pod brojem 2(netacno). Konsultovao sam udzbenik(Fajgelj) i nisam nasao recenicu u kojoj se izricito tvrdi da je pokazivanje tudjih testova u edukacione svrhe nezakonito ili moralno nedopustivo. S tim u vezi, smatram da je korektno da se i odgovor pod 1 uvazi kao tacan, jer ako za nesto ne postoji zakonska i pravna zabrana(pomenuta u nama dostupnoj literaturi) onda se otvara polemika o ovoj tvrdnji. Takodje bih pomenuo da profesori na ovom fakultetu koriste tudje testove dajuci ih studentima u celini(u edukacione svrhe) sto je i slucaj sa Vama. Unapred hvala.

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 2:57:28 PMcasova.
160.99.1.9
34)
Ta gramaticka greska tesko da moze da utice na razumljivost tvrdnje, a i razjasnili smo problem na samom kolokvijumu. D6 je besmislena namerno i supstancijalno, a ne zbog gramaticke greske.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 3:09 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Milica Sarkovic.
Index br. 1081
email:mimi_nis@yahoo.com

Postovani profesore, ulazem zalbu na stavku B5 zbog gramaticke greske koja moze da uzrokuje to da se tvrdnja shvati kao besmislena. Tvrdnja B5 glasi "Zikin test spada u testovi tipicnog ponasanja" sto tako napisano izgleda kao delovi vise recinaca koji su spojeni bez ikakvog smisla, a ne kao smisaona celina sto bi recenica trebalo da bude. U kljucu sa odgovorima ste kao tacan odgovor na ovu tvrdnju naveli 1 (tacno) ali ova tvrdnja moze lako da se shvati i kao besmislena pa mislim da bi bilo u redu da kao tacan odgovor usvojite i 3 (besmisleno) jer je zbog gramaticke greske usvojeno to da je tvrdnja D6 besmislena. Takodje bih ulozila zalbe i na tvrdnje A2 i F9 u vezi kojih se u potpunosti pozivam na argumente u zalbama Dusana Stepanovica i Maje Brankovic.

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 3:09:12 PMcasova.
160.99.1.9
35)
1 i 6 su najblizi sto se vidi po tome sto su se prvi spojili. Ako su oni najblizi svaki drugi entitet je udaljeniji od bilo kog od njih nego onaj drugi. Sta se ovde sa cim poredi jos smo na kolokvijumu dodatno razjasnili krupnim slovima na tabli, iako je i tvrdnja savrseno jasna. Usput udaljenost 5-6 vam ovde ne treba ni za sta, posto pitanje samo pita da li je 1-6 vece od 1-5.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, June 02, 2008 4:56 PM
Subject: Greska u kljucu

Zalba od Ivana Stanković.
Index br. 1110
email:

Za tvrdnju F9 u ključu piše da je odgovor TAČNO. Ja mislim da odgovor treba da bude NETAČNO zato što u aglomeracionoj tabeli piše udaljenost između ve(5) i vr(1) ali nigde nema podatka o udaljenosti ve(5) od vc(6). Pošto su 1 i 5 bliži oni su se već spojili u klaster. Ili ja možda grešim?

Zalba je poslata dana 6/2/2008
u 4:56:54 PMcasova.
79.175.86.115
36)
37)
38)
39)
40)
41)