Odgovori na žalbe na rezultate popravnog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i ispita iz Psihometrije, april 2008

 

Žalba br. Tekst žalbe i odgovor na nju
1)

F5 - Kovergentna valjanost je vrsta konstruktne, a ne sadrzinske valjanosti i zato tvrdnja nije tacna. Medjutim, ispravno ste uocili da je u prethodnom roku tu kao tacan odgovor priznavano Tacno, sto je u stvari pogresan odgovor. To je tada bila prilika za osnovanu zalbu na gresku u kljucu. Medjutim, sada je april i rok za zalbe na rezultate januarskog ispitnog roka je odavno istekao, kao i taj rok, tako da ni tu ne moze nista da se uradi.

B9 - za ustanovljavanje diskriminativne validnosti treba vam i mera slaganja izmedju struktura interkorelacija varijabli u monometodskim blokovima (jer je jedan od uslova i to da strukture korelacija u monometodskim blokovima moraju da budu jednake), npr. Kenallov W, a njega ovde nema. Zato je odgovor netacno.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Saturday, April 19, 2008 8:08 PM

Subject: Ostalo


Zalba od .
Index br.
email:

Tvrdnja F5 na ispitu iz Psihometrije "Konvergenta valjanost je vrsta sadrzinske valjanosti" je ocenjena kao netacna, iako je ista ta tvrdnja na ispitu u januarskom roku, takodje tvrdnja f5 ocenjena kao tacna, sto se vidi u makrou za racunjanje podataka iz januarskog roka. Tvrdnja B9 "Ovde su prikazani svi podaci koji su potrebni da bi se ustanovila diskriminativna validnost ovde prikazanih skala" je ocenjena kao netacna. Zar nisu potrebni uslovi za utvrdjivanje diskriminativne validnosti to da variansa greske mora da bude mala, varijansa validnosti treba da bude veca od varijanse greske, da varijansa valisdnosti treba da bude veca od varijanse metode i da varijanse metode mora da bude 0 ili vrlo niska? Podaci za sve to se nalaze u tabeli, tako da se tvrdnja B9 moze oceniti kao tacnom.

Zalba je poslata dana 4/19/2008
u 8:08:59 PMcasova.
87.116.132.89

 

2)

Za tvrdnju B9 u kljucu i stoji 4 tj. ne vidi se iz tabele, a ne besmisleno

d7 - tvrdnja nije tacna. Tacno 10% neobucavanih veverica je trcalo brze od prosecne obucavane veverice, a ne od najsporije obucavane.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Sunday, April 20, 2008 5:24 PM

Subject: Greska u kljucu

Zalba od Aleksandra Mitic.
Index br. 1144
email:

Postovani profesore, Za tvrdnju B9 u kljucu stoji "besmisleno", ali ja mislim da je odgovor "ne vidi se iz tabele". Za tvrdnju D7 u kljucu stoji "netacno", ja mislim da je "tacno". Za tvrdnju D8 takodje stoji "netacno" a ja mislim da je "tacno". Unapred hvala. Aleksandra Mitic

Zalba je poslata dana 4/20/2008
u 5:24:53 PMcasova.
77.46.187.182

3)
Zalba predstavlja stav zalioca prema ishodu ispita/kolokvijuma i ne sadrzi elemente na osnovu kojih bi mogla biti razmatrana (pogledajte uputstvo za pisanje zalbi na stranici sa formularom za zalbe).
 
Zalba odbijena kao neadekvatna.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Monday, April 21, 2008 1:42 PM
Subject: Ostalo

Zalba od Urosevic Milica.
Index br. 1159
email:

Profesore,mislim da nije u redu sto je na prvom kolokvijumu granica za prolaz bila na 60% a na popravnom na 70%. Ako ste vec dali popravni to znaci druga sansa pod istim uslovima. Popravni je i usledio zbog toga sto je prvi test bio previse tezak, pa ako vec niste po drugi put dali laksi sto bi bilo logicno dajte bar uslov za prolaz da bude isti! Po ovome kako je sad ja sam pala sa 63% a imam vise tacih odgovora od onog koji je na prvom prosao sa 70% odosno realo 60%. Bilo bi fer da i sada spustite graicu za 10%.

Zalba je poslata dana 4/21/2008
u 1:42:11 PMcasova.
160.99.51.104
Zalbu ste poslali iz racunarske ucionice
 
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)  
11)  
12)  
13)  
14)  
15)  
16)  
17)  
18)  
19)  
20)  
21)  
22)  
23)