Odgovori na žalbe na rezultate kvalifikacionog dela ispita iz Osnova psiholoske statistike i Statistike u psihologiji, januar 2008

 

Žalba br. Tekst žalbe i odgovor na nju
1)

Ako pogledate kljuc, videcete da se kao tacan odgovor vodi 1 - tacno, medjutim to sad nije bitno. U stvari situacija je vrlo nezgodna - vi ste u stvari zadatak resili na nacin koji je tacan, ali ga ja nisam predvideo i istovremeno otkrili problem sa samom tabelom - naime ono da je skala od 1 do 5 je u neskladu sa datim aritmetickim sredinama. Sreca da nisam stavio vise tvrdnji za koje je ta informacija bitna... U svakom slucaju - vi ste potpuno u pravu i stoga tu tvrdnju priznajem svima. Uzgred, ja sam ocekivao da cete ustanoviti da je tvrdnja tacna, tako sto cete ustanoviti da je SG AS 5, a da je 100 ispitanika i to onda automatski znaci da standardna devijacija mora biti veca od 5, tj. tacno 50. Medjutim to je u neskladu sa ovim da je skala od 1 do 5. I vi ste to sjajno uocili i potpuno ste u pravu.

 Zalba usvojena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Monday, February 11, 2008 7:41 PM

Subject: Ostalo

Zalba od Maja Lazovic.
Index br. 1141
email:mladenmladja@hotmail.com

Profesore,tvrdnja A10,u tabeli A glasi da je standardna devijacija varijable C veca od 6.Standardna devijacija je kvadratni koren iz prosecnog kvadrata odstupanja svakog rezultata od AS svih rezultata,a odgovori na varijabli C idu od 1 do 5,pa prema tome tvrdnja nije tacna.Nemoguce je da bude veca od 6,ali Zasto je onda tacan odgovor da je besmislena a ne i netacna,kad je u sustini tvrdnja smislena i bila bi tacna da su druge vrednosti u pitanju?

Zalba je poslata dana 2/11/2008
u 7:41:15 PMcasova.
194.106.187.68

2)

Ova tvrdnja potpada pod a kategoriju besmislenih - vidite uputstvo za rad testa. To sa pogresno primenjenim testom je specijalan slucaj za koji vazi pravilo koji smo usvojili, a koje se ne odnosi ni na sta vise. Ovde se ne pominje nikakav test.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Tuesday, February 12, 2008 12:39 PM

Subject: Ostalo

Zalba od Maja Lazovic.
Index br. 1141
email:

Profesore, tvrdnja D8 u tabeli D kaze da je varijabla No neuro veca od varijable EO ekstr. Ako kazemo da se varijable ne mogu medjusobno porediti po velicini (ne postoji veca i manja varijabla), tvrdnja je netacna;ako kazemo da nema smisla porediti dve varijable onda je besmislena. Zasto je onda tvrdnja besmislena, a ne i netacna? (Rekli ste da ako u nekoj tvrdnji imamo dat naziv testa, a nemoguce ga je u datom slucaju primeniti, tvrdnja je onda netacna, a ako je dat naziv testa koji ne postoji, tvrdnja je besmislena. Zasto onda u ovom slucaju ne bi mogli posmatrati razliku u velicini kao nesto sto je moguce primeniti, samo ne u ovom slucaju?)

Zalba je poslata dana 2/12/2008
u 12:39:46 PMcasova.
80.74.161.97

3)

A7- u pravu ste. To moze da se podvede i pod to da postojeci statistik ima nemogucu vrednost - priznacu i besmisleno kao tacan odgovor.

C1 - Gutman Kajzerov test ne postoji. To spada u situaciju pominjanja nepostojeceg postupka, a to je 3.

E4 - zato sto se to vidi iz broja stepeni slobode (df je 4, sto znaci da ima 5 grupa).

F5 - u pravu ste. Sad videh - menjao sam neke tvrdnje u testu koji sam pravio za jedan raniji rok, ali zaboravio da promenim i kljuc...

 Zalba delimicno usvojena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:36 PM

Subject: Greska u kljucu

Zalba od Damjana Panic.
Index br. 1100
email:damjana1988@yahoo.com

A7: NIje li tvrdnja besmislena,as je na intervalnom nivou merenja gde ne moze da se utvrdi koliko je puta nesto vece od neceg,nema operacije mnozenja i deljenja? C1: zasto je tvrdnja besmislena,a ne netacna kad se iz tabele jasno vidi da nije primenjen Gutman-kajzerov test(rekli ste da je svuda gde test nije namenski primenjen odgovor netacno)? E4: zasto je ogovor netacno,a ne da ne moze da se vidi iz tabele? F5: zasto je odgovor tacan,to su binarne varijable,a one su po definiciji na intervalnom nivou merenja?

Zalba je poslata dana 2/13/2008
u 11:36:04 PMcasova.
79.175.74.144

4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)  
11)  
12)  
13)  
14)  
15)  
16)