Registracija studenata za pohađanje kurseva

Ime
Prezime
Broj indexa
Ime koje želite da koristite u komunikaciji, bice javno objavljeno na sajtu (username):
Odredite šifru za pristup vašem nalogu (sifra - password):
Potvrdite šifru:
Email (opciono):
Ime grupe-tima u kojoj želite da budete (vodite računa da svi članovi tima upišu apsolutno identično ime, uključujući i velika i mala slova):  
Za koji predmet se prijavljujete Multivarijatna statistika

Kroskulturna adaptacija psiholoških mernih instrumenata

Principi psihološkog testiranja

U kom terminu želite da imate vežbe?
Koja je vaša pozicija u grupi? Član (ne deli poene)      Predstavnik (deli poene)

s