Odgovori na žalbe na rezultate kvalifikacionog dela ispita iz Psihometrije i PPT, septembar 2008

 

Žalba br. Tekst žalbe i odgovor na nju
1)

Istina glasa da se iz tabele ne vidi da li Zika moze da donosi individualne zakljucke o momku iz Sudana na osnovu srpskih normi, jer ne znamo da li se sudanske norme za ovaj test razlikuju od srpskih. Mozda se razlikuju, a mozda ovaj test na Sudancima ni ne funkcionise kako treba, pa onda ne moze, a mozda su iste i test funkcionise, i onda je sasvim svejedno da li ce se koristiti srpske ili sudanske norme. Iz toga razloga tacan odgovor je 4.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

Sent: Saturday, August 30, 2008 1:47 PM

Subject: zalba za PPT

Pitanje C4: Zika je svoj test zadao jednom momku od 23 godine iz Sudana...

 Tacan odgovor je 4 odnosno nema dovoljno podataka na osnovu kojih bi se moglo zakljuciti o tacnosti tvrdnje. Medjutim, posto mi je pitanje bilo nejasno ja sam u toku ispita pitala da li se misli na to da Zika hoce samo da proveri metrijske karakteristike testa ili bi Zika donosio zakljucke o licnosti decka iz Sudana, na sta ste mi vi rekli da je ovo drugo u pitanju i tako sam dobila informaciju vise, i odgovorila 2 odnosno da nije u redu da Zika to radi.

2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)  
11)  
12)  
13)  
14)  
15)  
16)