Odgovori na žalbe na rezultate drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike i PPT, jun 2009

 

Žalba br. Tekst žalbe i odgovor na nju
1

U pravu ste.

 Zalba usvojena.

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, June 03, 2009 2:39 PM

Subject: zalba-greska u kljucu

Za tvrdnju C7 u matrici je odgovor 1, a to nije tacan odgovor, trebalo bi da je 2. Molim vas da proverite ovo pitanje. Unapred hvala
Jovana Petkovic, 1271

 

2

Vasi odgovori na A7 i u C7 su isti i u matrici i na listicu, tj ispravno su uneseni.

B6 - Teorijski raspon je raspon koji je moguc u teoriji, dakle raspon u kom teorijski maximalno mogu da se krecu vrednosti. To nije usko strucni statisticki termin, vec je i u siroj upotrebi.

C5 - Naravno da znate, ako imate klastere, onda je to klaster analiza, a ovakve tabele imate i u literaturi.

C9 - godisnja doba imaju svoj ciklus promene, sada je npr. prolece, uskoro ce leto itd. Ne vidim u cemu je tu problem.

D7 - i pominjali smo ga na vezbama kad smo ucili faktorsku, a pominje se i u literaturi.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, June 03, 2009 7:11 PM

Subject: zalba

Profesore, imam par nedoumica oko nekih odgovora pa ako mozete da mi odgovorite. Da li mozete za pitanje A7 da proverite da li sam napisala 2 ili 4 i za pitanje C7 da li je 2 ili 4? Za B6 ste stavili da je odgovor 4 ali zar nije 3 zbog toga sto mi nigde nismo upotrebljavali izraz teorijski raspon ili se mislilo u drugom kontekstu? Za C5 je odgovor 1 ali zar nije 4 zato sto ne znamo koja je metoda koriscena? Za C9 stoji da je odgovor 4 ali valjda je 3 jer kako moze ciklus promene neke grupe da odgovara ciklusu promene godisnjih doba, deluje da je besmisleno ili je u pitanju losa formulacija? I D7 ste stavili odgovor 1 ali mi za Bartletov test nismo culu niti smo ga pominjali pa bi onda trebao odgovor da bude 3, posto ste rekli da pojmove koje nismo obradjivali smatramo besmislenim! Hvala unapred! Kristina Miljkovic br indeksa 1184

 

3

C7 - vidite odgovor na jednu od prethodnih zalbi.

C9 - vidite odgovor na jednu od prethodnih zalbi.

D1 - to da je GK se ne vidi po boldiranosti nego po svojstvenim vrednostima zadrzanih faktora. A zadrzani faktori ovde odgovaraju onima koje bi trebalo zadrzati po GK kriterijumu.

D5 - Nekad moze da se desi da manji broj faktora objasnjava 100 % varijanse izvornih varijabli. Tako da to sto vi vidite da faktori objasnjavaju 100% varijanse ne znaci nedvosmisleno da je toliko i izvornih varijabli.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, June 03, 2009 9:12 PM

Subject: zalba

C7-AS druge grupe (cluster 2) na var. CONSUMER BEHAVIOR je -0,79, odgovor 1, stavio sam 2 jer kada se gleda tabela -0,79 je na cluster 3, a na cluster 2 je 0,54

C9-odgovor 4, stavio sam 3 jer var. LEISURE TIME u prevodu bi trebalo da je slobodno vreme, a ne godisnje doba, pa je sa te strane tvrdnja besmislena

D1-ovde je primenjen Gutman-Kaizerov kriterijum, odgovor 1, stavio sam 4 jer prva 2 faktora nisu boldirana, pa prema tome moze da bude i Scree, ne vidi se da li je G-K ili drugi (a i cini mi se da ste na kolok. spomenuli da nisu boldirani)

D5-u postupku je ubaceno vise od 10 izvornih var, odgovor 4, stavio sam 2 jer je kod 7-og faktora cumulative 100%, tako da ne moze da bude vise faktora

4

Vidite odgovore na prethodne zalbe.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: suzana-ana

Sent: Wednesday, June 03, 2009 10:52 PM

Subject: FW: Primedb  

From: suzana-ana [mailto:suzana-ana@sbb.co.yu]
Sent: 3. jun 2009 22:52
To: 'vhedrih@hm.co.yu'
Cc: 'vhedrih@hm.co.yu'
Subject: Primedb

   Poštovani profesore,

smatram da sam uočila grešku u tvrdnji C7 na drugom kolokvijumu iz Multivarijantne statistike. Naime, u tvrdnji C7 se navodi da aritmetička sredina druge grupe ( CLUSTER 2 ) na varijabli CONSUMER BEHAVIOR iznosi -0,79, a ona u stvari iznosi 0,54. Zbog toga se odgovor " tačno " ne može smatrati ispravnim, kako je navede

5

C7 - vidite odgovore na prethodne zalbe.

a2 - Kako vi to iz tabele tacno vidite da je na intervalnom, a ne npr. na racio nivou merenja?

a4 - to se vidi iz beta koeficijenta.

d7 - vidite odgovore na prethodne zalbe.

Zalba odbijena.

----- Original Message -----

Sent: Thursday, June 04, 2009 1:27 PM

Subject: zalba

Profesore, za tvrdnju c7 u kljucu pise da je odgovor 1, a iz tabele se vidi da je to netacno. Za tvrdnju a2 iz tabele se vidi da je varijabla na intervalnom nivou merenja, a u matrici pise da se ne vidi. Kako mozemo da zakljucimo da je sd varijable stress 10 puta veca od sd varijable konrez, pitanje a8. Za tvrdnj a4 ne mozemo da vidimo iz tabele koje cemo vrednosti konreza dobiti na z-skali. Za tvrdnju d7 u matrici pise 1, a mi nismo radili Bartletov test na predavanjima, tako da bi tu trebalo da bude 3. Hvala unapred... Jelena Stojsic, 1246

6

a2 - u listic ste upisali 2, a ne 4.

c7 - vidite odgovore na prethodne zalbe.

c9 - vidite odgovore na prethodne zalbe.

E9 - ne znam odakle vam to sto navodite, ali ta navedena jednacina je tacna. Kad bi to bilo kolicnik onda bi redundansa bila veca od objasnjene varijanse, a to ne moze.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Wednesday, June 03, 2009 1:59 PM

Subject: Greska u kljucu

Zalba od Danilo Draganovic .
Index br. 1196
email:danilo.dock@gmail.com

Pogresno uneti podaci. A2: Potpuno sam siguran (100%) da sam upisao broj 4 kao odgovor na tvrdnju A2. Stiklirano i zaokruzeno. Molim vas da proverite jos jednom da li je upisana cetvorka (4). Greska u Kljucu: C7: "Aritmeticka sredina druge grupe (CLUSTER 2) na varijabli CONSUMER BEHAVIOR je -0,79." U Kljucu stoji da je to tacno (T1). Ako bolje pogledate Tabelu 8 videcete da to nije tacno (N2). Vrednost -0,79 vazi za CLUSTER 3 a ne za CLUSTER 2. Vrednost za CLUSTER 2 iznosi 0,54. Dakle, NETACNO je (N2). C9: "CIKLUS PROMENE vrednosti grupe 3 (Cluster 3) na varijabli Family odgovara CIKLUSU PROMENE GODISNJIH DOBA." Ovo je potpuno besmislena tvrdnja. Cikluse nismo pominjali. Moglo je da stoji "PRODAJA SLADOLEDA U NISU" i "PRODAJA SLADOLEDA U TOKU LETA". U Kljucu stoji ne vidi se iz tabele (X4). Dakle, BESMISLENO je (B3). E9: "Objasnjena varijansa X Kvadrat koef. kanon. kor. = Redundansa." U Kljucu stoji tacno (T1). Ovde je dat proizvod (varijansa puta kvadrat) a ne kolicnik (kroz ili podeljeno) Tvrdnja je Netacna (N2). Citiram: Objasnjena varijansa / Kvadrat koef. kanon. kor. = Redundansa. (Lazar Tenjevic) Redundansa je količina varijanse manifestnih varijabli iz jednog skupa koja je objasnjena kanonickim komponentama iz drugog skupa, (Vladimir Hedrih) Koeficijent redundanse (Redundansa) - predstavljena kao PROPORCIJA (/) ukupne varijanse izvornih varijabli koju one dele sa kanonickom komponentom iz drugog skupa. (Vladimir Hedrih, Kanonicka korelaciona analiza, str 109). Ps.I na konsultacijama ste nam rekli da je ovo netacno jer stoji znak puta (X). Da stoji znak podeljeno (/) ova tvrdnja bi bila tacna. U Kljucu stoji (T1). Tacan odgovor je NETACNO (N2). Kljuc za sve ostale tvrdnje je potpuno OK. HVALA VAM na odvojenom vremenu. Veliki Pozdrav, Danilo Draganovic 1196.

Zalba je poslata dana 6/3/2009
u 1:59:32 PMcasova.
217.65.194.10

7
Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Zalba
Sent: Wednesday, June 03, 2009 10:01 PM
Subject: Greska u kljucu
 

Zalba od Ana Krstić.
Index br. 1164
email:suzana-ana@sbb.co.yu

Poštovani profesore, smatram da sam uočila grešku u tvrdnji C7 na drugom kolokvijumu iz Multivarijantne statistike.U tvrdnji C7 se navodi da aritmetička sredina druge grupe ( CLUSTER 2 ) na varijabli CONSUMER BEHAVIOR iznosi -0,79, kako je navedeno, već je ona 0,54.Zbog toga se odgovor " tačno " ne može smatrati ispravnim kao što je navedeno u ključu sa odgovorima. Sa poštovanjem, Vaš student Ana Krstić

Zalba je poslata dana 6/3/2009
u 10:01:48 PMcasova.
87.116.165.10

 

8

Vidite odgovore na prethodne zalbe.

 Zalba odbijena.

----- Original Message -----

From: Zalba

Sent: Wednesday, June 03, 2009 6:37 PM

Subject: Greska u kljucu

Zalba od Bojana Unic.
Index br. 1221
email:slatka_blondycurica@hotmail.com

Profesore postoji greska u kljucu,u tabeli C za tvrdnju C7 umesto 2 stavili ste 1 kao tacan odgovor.Molim Vas da uvazite moju zalbu.Unapred hvala.

Zalba je poslata dana 6/3/2009
u 6:37:29 PMcasova.
93.184.95.61

9

Odgovori na b8 i c8 koji su u matrici su isti kao na vasem listicu za odgovore.

C9 - pogledajte odgovore na druge zalbe.

 Zabla odbijena.

 Poštovani profesore,
Molim Vas da razmotrite moje naredne odgovore sa drugog kolokvijuma iz Multivarijantne statistike. Posle upoređivanja svojih odgovora na testu (sopstveni primerak testa) i unetih odgovora u matricu sa odgovorima, primetila sam neslaganje kod tvrdnji B8 i C8. U tvrdnji B8, za koju sam u svom primerku odgovorila da je "besmislena" što se i slaže sa tačnim odgovorom,a u matrici se nalazi odgovor "ne vidi se iz tabele", a pri tome sam sigurna da ne bih dala takav odgovor. Slična situacija je i sa odgovorom C8 pri čemu se u mom primerku nalazi odgovor "tačno", a u matrici sa odgovorima se nalazi odgovor "besmisleno". Zaista je besmisleno dati takav odgovor jer i potpuni laik iz tabele može videti da ima 365 ispitanika. Zbog toga smatram da nisam napravila ovako očiglednu grešku, pa Vas molim da to razmotrite pošto mi nedostaje upravo toliko tačnih odgovora ( 2 ) da bih položila i drugi kolokvijum.
Osim navedenog, smatram i da je odgovor na tvrdnju C9 "besmisleno", a ne "ne vidi se iz tabele" pošto se ciklus promena godišnjih doba ne može povezati sa vrednostima grupe 3 na varijabli FAMILY, jer je to logički nemoguća tvrdnja.
Inače, prethodnog dana sam Vam u više navrata slala prigovor u vezi sa ključem i to za tvrdnju C7, sa svoja dva e-mail : suzana-ana@sbb.co.yu ; anakrstic@live.com Vaš student druge godine psihologije Ana Krstić 1164a

10