Spisak studenata koji danas prisustvuju vežbama.

 Proverite da li se nalazite na donjem spisku, te ako se ne nalazite a trebalo bi, popunite prijavu koja se nalazi na dnu stranice.

 

Pristuno je 0 clanova grupe utorkom od 10-12,
Pristuno je 0 clanova grupe utorkom od 12-14,
Pristuno je 0 clanova grupe utorkom od 14-16,
Psihometrija
Prisutno je 0 clanova grupe sredom od 10-12.
Prisutno je 0 clanova grupe utorkom od 16-18.
Prisutno je 0 clanova grupe utorkom od 18-20.

Odsutno je 0 clanova grupe utorkom od 10-12,
Odsutno je 0 clanova grupe utorkom od 12-14,
Odsutno je 0 clanova grupe utorkom od 14-16,
Psihometrija
Odstuno je 0 clanova grupe sredom od 10-12.
Odsutno je 0 clanova grupe utorkom od 16-18.
Odsutno je 0 clanova grupe utorkom od 18-20.

Registracija prisustva na vežbama

Broj indexa
Šifra: