Odgovori na žalbe na rezultate ispita u septembarskom (avgust) ispitnom roku 2010

Žalba br.

Tekst žalbe i odgovor na nju

1

B8 - u pravu ste. Usvojeno.
D8 - to nije znacajnost korelacije ta dva, nego beta koeficijenta. On zavisi od parcijalne, a ne od pune korelacije. Ove var mogu da budu u korelaciji, a da beta bude neznacajan zato sto u modelu postoji drugi prediktor koji objasnjava istu varijansu.
e8 - ista prica kao za d. To je beta nije korelacija. Tvrdnja se odnoi na korelaciju.
 
Zalba delimicno usvojena.
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, August 26, 2010 7:59 PM
Subject: ŽALBA
Poštovani profesore,
mislim da za ispit Multivarijantna statistika u septembarskom ispitnom roku postoji greška u ključu. Evo mojih primedbi:
 
B8. Iako tri kategorije varijable NAVIJAČKI STATUS nemaju jednake frekvencije (24, 46, 70), u tabeli ne vidimo nikakvu značajnost testa (npr. test Kolmogorov-Smirnova) koji bi mogao da proveri distribuciju varijable NAVIJAČKI STATUS i zato sam obeležila X(4).
 
D8. Značajnost koja se nalazi u tabeli, a koja se odnosi na povezanost prediktora SDO i kriterijuma je p=0.39, što je veće od 0.05  pa onda SDO i kriterijum nisu značajno povezani pa sam obeležila N(2).
 
E8. Beta koeficijent regresionog modela na srpskom uzorku je -0.012 i nije obeležen niti jednom, niti dvema zvezdicama pa sam zaključila da varijabla POL nije statistički značajno povezana sa kriterijumom i zato sam obeležila N(2).
 
Molim Vas da razmotrite moje primedbe.
 
Unapred zahvalna,
Jelena Paunović, broj indeksa: 1339, Departman za psihologiju
 

2

b6 - ja ne razumem ovo sto ste napisali, ali u tabeli imate jasno prikazan F statistik i to da je on statisticki znacajan. F statistik i njegova znacajnost se tipicno smatraju rezultatima ANOVAe.
c5 i c6 - vidite iz toga sto je kvadrat njihove korelacije sa faktorom (koeficijent determinacije) veci od 0,5 za obe, pa ako svaka od njih deli po preko 50% varijanse sa nekom trecom varijablom, mora da i one dele medjusobno, jer je ukupna kolicina varijanse 100%.
D3 - R2 tj. kvadrat korelacije predikcione funkcije i kriterijuma je ta objasnjena varijansa.
D5 - to sto gore pise je znacajnost onog R, a ne pojedinacnih prediktora. Procitajte iz knjige o regresiji!
E5 - tako sto se radi sa standardizovanim vrednostima tj. vrednostima na z skali. Tu je AS uvek 0.
e8 - to sto je obelezeno zvezdicama su beta koeficijenti, a ne korelacije. Vidite odgovor na prethodnu zalbu.
f3 - korelacije izmedju komponenti iz razl parova kanonickih faktora su uvek 0. Da bi polozili ispit MORATE da naucite teoriju.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 12:08 PM
Subject: Zalba

Predmet: Multivarijantna statistika
Test: MZ M-59 A-1S
Tema zalbe: Greska u kljucu

Stavke:
B6- U tabeli u kojoj je prikazana znacajnost se znacajnost umutar grupa u ukupna znacajnost ne vide, sto znaci da nisu znacajni, a to cini 2/3 prikazanih stavki, znaci da se ovde prikazana znacajnost ne uzima u obzir i da rezultat celog testa nije znacajan, zar ne?
C5 i C6 - Ovde nije prikazana medjusobna korelacija izmedju stavki, gde se vidi da stavke koreliraju? Mislim da je odgovor za ove 2 tvrdnje X (ne vidi se iz tabele)
D3 - Gde se vidi objasnjena varijansa?
D5 - Zar iznad tabele ne pise da se znacajnost racuna  p<0,1, a to je sao na stavki kolektinvo samopostovanje?
D8 - U tabeli je prikazana kolona p, koja prikazuje znacajnost. Na stavki SDO je 0,39, sto u svakom slucaju nije znacajno. Mislim da je odovor N.
E5 - Ovde nisu prikazane AS, pa se ne vidi iz tabele da je AS predikcione funkcije u ovom postupku 0. Kako je onda odgovor T? Mislim da je X
E8 - Zar nisu zvezdicama obelezene statisticki znacajne korelacije? Kako se onda ne vodi iz tabele? Posto na srpskom uzorku na varijabli pol nema zvezdice, mislim da to nije st. znacajno i da je odg N.
F3 - Ovde nisu prikazane korelacije izmedju prvog i drugog para kanonickih faktora, kako se onda vidi? Mislim da je odg X.

Mina 1188

3

C9 - racio nivo ima realnu nulu i tu nema negativnih vrednosti. Intervalni nema, tako da brojke mogu da budu i poz i neg. Npr. celzijusova skala. Culi ste nekad da je tepemratura zimi npr. -5?
D3 - tvrdnja glasi da nije pouzdano, ono stvarno nije pouzdano i odgovor u kljucu je da je ta tvrdnja tacna. Ne razumem u cemu je problem?
D6 - odgovor 1 i jeste tacan odgovor. I to se i odnosi na poredjenje sa ostalim uzorcima.
F6 - u pravu ste. Usvojeno.
 
Zalba delimicno usvojena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 12:23 PM
Subject: Zalba

Predmet: Psihometrija
Test: MZ M-14 A-1S
Tema zalbe: Greska u kljucu.

Stavke:

C9 -  Posto intervalni nivo merenja nema apsolutnu nulu, kako vrednosti mogu da imaju negativne vrednosti? Zar to nije na racio nivou? Mislim da bi odgovor trebalo da bude N, a ne T.
D3 - Test Kronbah - alfa pouzdanosti je pouzdan preko 0,7, i to je niska pouzdanost, a na srpskom uzorku na autoritarnosti je prikazano 0,514, zar to ije nepouzdano? Mislim da je odg N.
D6 - Zbog toga kako je definisano pitanje, ovo moze da se gelda i u odnosu na bosanski, srpski i slovenski uzorak, a tako ima najvecu pouzdanost. Zbog toga sam dala odgovor 1. Da li to moze da bude prihvaceno?
F6 - Nigde nije prikazano koliko predmeta merenja ima prikazani skup ajtema.

Molim Vas da detaljno proverite odgovore, i iz ovog predmeta i iz multivarijantne statistike (zalbu sam predala u prethodnom mail-u), posto se desavalo da i u odgovorima na zalbe dodje do greske, a za prolaz mi je potrebno malo.
Hvala,
Mina 1188

4

a4 - tacno, to ne postoji i zato se to vodi kao besmislena tvrdnja. Procitajte uputstvo.
B3,5, F6 - konsultovao sam se sa kolegama sa vaseg departmana oko ovoga i saznao sam da je rec skor u sirokoj upotrebi u okviru nastave iz pedagogije i nema status usko strucne reci, te zato ne moze da bude osnov za zalbu.
D2 - Kad se kaze frekvencije misli se na sirovi broj ispitanika koji ima odredjeni broj. Samo to se zove frekvencija. Procenti i proporcija zaista izrazavaju isto, ali se tako zovu. U statistici je sasvim jasno sta su procenti, sta proporcije, a sta frekvencije iako sve to izrazava iste stvari samo na razlicite nacine.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 1:38 PM
Subject: ŽALBA

PEDAGOŠKA STATISTIKA
MZ M-3 A-1S

Uložila bih žalbu za
tvrdnju A-4 (nismo radili ortogonalni test),
za tvrdnje B-3, B-5 i F-6 (spominju se skorovi koje nismo učili) i
za tvrdnju D-2 (učili smo da postoje 2 načina izražavanja frekvencija: procenat i proporcija, a u tabeli su dati procenti).

Marija Đurović 549,
Student druge godine pedagogije

POZDRAV

5

B7 - Imate AS, koja je kad je distribucija normalna (a normalna distribucija je uslov za racunanje AS) jednaka medijani, tj. 50om percentilu i vidite da je ona manja od 30. Kad je ona manja od 30 mora da je manji i 30 percentil koji je jos manji od 50og.
B8 - Imate min (nulti percentil) koji je veci od 10. Ako svi imaju vrednosti vece od 10, onda mora da je i 20 perc veci od 10.
b10 - varijansa je standardna devijacija na kvadrata. 12 na kvadrat je preko 100.
c4 - tvrdnja kaze da je moguce, a ne da jeste. To je potencijal. Ako su ispunjeni uslovi za Pirsonov, ispunjeni su i za Spirmanov.
F3 - ne shvatam logiku ove primedbe. 65i percentil je veci od 50og, pa moze da ima i vecu brojcanu vrednost od njega.
F6 - medijana je 50i percentil. Sramota je da ste izasli na ispit, a da to ne znate!
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 2:01 PM
Subject: Žalba

Predmet: Pedagoška statistika
Test: MZ M-3 A-1S
Tema žalbe:Greška u ključu

Poštovani profesore molim vas da u nekoj od sledećih tvrdnji razmotrite da li bi mogli da se prihvate kao tačni sledeći odgovori.
B7- 30 percentil varijable Evropski identitet je manji od 30.U kluču je stavljeno da je ta tvrdnja tačna,ali u tabeli nemamo percentile i ne možemo da vidimo da li je evropski identitet manji od 30 pa bi kao tačan odgovor mogao da bude i da se ne vidi iz tabele.

B8- 20 percentil varijable SDO je veći od 10.Isto kao u prethodnoj tvrdnji u tabeli ne možemo da vidimo percentile pa bi kao tačan odgovor mogao da bude i da se ne vidi iz tabele.

B10- Varijansa varijable SDO je veća od 100. Pošto je mera varijabilnosti standardna devijacija,gledala sam u tabeli SD varijable SDO i ona iznosi 12.39 kako je onda veća od 100,posto u kljucu stoji da je tacno a ja sam kao odgovor stavila netacno.

C4- Moguće je da je ovde korišćen Spirmanov koeficijent korelacije.Pošto je Spirmanov koeficijent korelacije neparametrijski kako iz tabele možemo da zaključimo da je on korišćen a ne Pirsonov.U ključu stoji da je tačno,a ja sam kao odgovor stavila da se ne vidi iz tabele misleći da bi mogao da bude i Pirsonov.

F3- 65% ispitanika ima na varijabli R vrednost manju od 0.5. U kljucu je navedeno da se ne vidi iz tabele ali pošto imamo u tabeli poređane podatke do 75 percentila već na 50 percentilu možemo da zaključimo da ispitanici imaju vrednost manju od 0.5 pa bi bilo logično da  i do 65 percentila vrednost ispitanika na varijabli R  ne prelazi 0.5 pa bi kao odgovor mogao da se prihvati i da je tvrdnja tačna.

F6- Ako pretpostavimo da su skorovi na prikazanim varijablama direktno uporedivi,najveću medijanu ispitanici imaju na varijabli I. Pošto u tabeli nemamo vrednosti medijanu niti aritmetičku sredinu da ovu tvrdnju potvrdimo ,onda bi kao odgovor mogao da se prihvati i da se ne vidi iz tabele.

Unapred hvala na odgovoru II godina pedagogije Jelena Stankovic 523

 

6

a9 - saberite svojstvene vrednosti i pogledajte koji je to procenat od ukupne varijanse. Svaka izvorna varijabla doprinosi sa po 1.
b8 - vidite odgovore na prethodne zalbe.
c5,6 - vidite odgovore na prethodne zalbe.
d8, e8 - vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Ana Nikolic
Sent: Friday, August 27, 2010 6:03 PM
Subject: Žalba

Poštovani profesore,
uočila sam neke greške u ključu testa, pa bih Vas molila da ih razmotrite pošto mi fale nekoliko tvrdnji za prolaz.

Predmet: Multivarijantna statistika

Naziv testa: MZ M-59 A-1S

Tema žalbe: Greške u ključu testa

Opis elemenata:

a9 - nijedan podatak u tabeli ne ukazuje na to da ima više od 10 izvornih varijabli

b8 - nemamo tabelu sa rezultaima Hi-kvadrat testa ili testa Kolmogorov-Smirnova za proveru da li je distribucija uniformna ili ne

c5 i c6 - nigde u tabeli nije prikazana značajnost njihove međusobne korelacije

d8 - značajnost je 0.39 pa onda ne bi trebalo da SDO bude znacajno povezana sa nacionalnim identitetom

e8 - prikazani koeficijent -0.012 nije obeležen nijednom zvezdicom pa ne bi trebalo da postoji značajna povezanost pola i civilne religioznosti na srpskom uzorku.Unapred zahvalna,

Dajana Korać, 1296

7

Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 6:19 PM
Subject: Žalba

Poštovani profesore,
uočila sam neke greške u ključu testa, pa bih Vas molila da ih proverite pošto mi fale nekoliko tvrdnji za prolaz.

Predmet: Multivarijantna statistika

Naziv testa: MZ M-59 A-1S

Tema žalbe: Greške u ključu testa

Opis elemenata:

a9 - nigde se iz tabele ne vidi da ima više od 10 izvornih varijabli

b8 - nemamo tabelu sa rezultaima Hi-kvadrat testa ili testa Kolmogorov-Smirnova za proveru uniformnosti distribucije

c5 i c6 - nigde u tabeli nije prikazana značajnost njihove međusobne korelacije

d8 - značajnost je 0.39 što nam ukazuje da SDO nije stataistički znacajno povezana sa nacionalnim identitetom


Unapred hvala,

Marija Vučetić, 1330

8

E7 - u pravu ste. Usvojeno.
 
Zalba usvojena.
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 8:01 PM
Subject: ZALBA

OSNOVE PSIHOLOSKE STATISTIKE!!!

GRESKA U KLJUCU

Test MZ M-60 A-1S osn ispit avgust 2010

Profesore zasto je kod vas odgovr na tvrdnju E7 :1(tacno) a ja sam odgovorila da je 2 (netacno), jer po literturi koju sam citala ispada da je moj odgovor tacan, tj da je greska u kljucu. Tvrdnja E7 glasi: " t6 moze da bude na ordinalnom nivou merenja " a ja sam nasla sledece:

Ovako kaze u Tenjovićevoj "Statistici u psihologiji" (str. 146, 4. pasus):

Vilkoksonov test ekvivalentnih parova
Napomena: Za utvrđivanje postoji li statistička značajna razlika između dva zavisna uzorka.
Uslovi: Bar intervalna merna skala.

ili da citiram po APA smernicama:
Tenjović, L. (2000) - "Statistika u psihologiji - priručnik", Beograd , Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije, str. 14

Citiram Wikipediju:

Like the paired or related sample t-test, the Wilcoxon test involves comparisons of differences between measurements, so it requires that the data are measured at an interval level of measurement.


link:  http://en.wikipedia.org/wiki/Wilcoxon_signed-rank_test


Molim vas da mi odgovorite na zalbu, jer sam imala 68,33 % na testu , sto znaci da bih sa ovom jednom tvrdnjom polozila ispit iz osnova psiholoske statistike. 

9

zalbe na greske u kljucu - pogledajte odgovore na prethodne zalbe.
 
Sto se tice zalbe na gresku u unosu, listici su mi na fakultetu, pogledacu sutra pa vam odgovaram.
 
----- Original Message -----
Sent: Friday, August 27, 2010 8:03 PM
Subject: Žalba

Predmet: Multivarijantna statistika
Naziv testa: MZ M-59 A-1S
Tema žalbe: Greška u ključu i pogrešno uneseni podaci


Poštovani profesore,
mislim da za ispit Multivarijantna statistika u septembarskom ispitnom roku postoji greška u ključu. Evo mojih primedbi:
 
*B8. Iako tri kategorije varijable NAVIJAČKI STATUS nemaju jednake frekvencije (24, 46, 70), u tabeli ne vidimo nikakvu značajnost testa (npr. test Kolmogorov-Smirnova) koji bi mogao da proveri distribuciju varijable NAVIJAČKI STATUS i zato sam obeležila X(4).
 
*D8. Značajnost koja se nalazi u tabeli, a koja se odnosi na povezanost prediktora SDO i kriterijuma je p=0.39, što je veće od 0.05  pa onda SDO i kriterijum nisu značajno povezani, pa sam obeležila N(2).
 
*E8. Beta koeficijent regresionog modela na srpskom uzorku je -0.012 i nije obeležen niti jednom, niti dvema zvezdicama, pa sam zaključila da varijabla POL nije statistički značajno povezana sa kriterijumom i zato sam obeležila N(2).
 
Takođe sam primetila da postoje greške pri unosu podataka. Upoređujući odgovore na testu koji sam ponela sa sobom sa odgovorima koje ste objavili na našem grupnom mail-u <psiholozi2009@gmail.com>, videla sam da se rešenja ne poklapaju na sledećim pitanjima:

*B10. Od ponuđenih odgovora na ovo pitanje obelezila sam odgovor T(1), a Vi ste uneli odgovor N(2).

*E6. Od ponuđenih odgovora na ovo pitanje obelezila sam odgovor N(2), a Vi ste uneli odgovor X(4).


Molim Vas da razmotrite moje primedbe i da još jednom uporedite unos podataka sa onim što piše na mom listiću za odgovore.
 
Unapred zahvalna,
Jelena Paunović, broj indeksa: 1339, Departman za psihologiju
 

10

C2 - kvadrat koeficijenta pouzdanosti je koeficijent pouzdanosti kad se digne na kvadrat. To nije nepostojeci pojam, vec sasvim izracunljiva vrednost.
e3 - kalibracija banke ajtema je postupak odredjivanja psihometrijskih karakteristika ajtema u banci. A to ne mozete da radite ako ih ne zadate. Povezivanje.
b10 - to 31% je percentil. Dakle, t skor 45 je tacka ISPOD koje se nalazi 31% ispitanika, a ne tacka NA KOJOJ se nalazi 31% ispitanika. Dakle on zna bolje od 31%, to je njegov percentil, a ne isto kao oni. Nema 31% populacije t skor 45, nego je 31% populacije ispod t skora 45.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Ana Ruzic
Sent: Saturday, August 28, 2010 6:04 PM
Subject: Zalba, Ruzic Ana 1219

Profesore,
mislim da je tvrdnja C2 na testu Mz M-13 besmislena jer se kvadrat koeficijenta pouzdanosti ne pominje u literaturi predvidjenoj za ovaj predmet.
Tvrdnja E3 u istom testu je lose formulisana, jer nigde u teoriji nije naglaseno koliko ajtema ulazi u postupak kalibracije banke, odnosno da li u postupak ulaze svi ajtemi ili ne i da li je moguce raditi postupak ako nisu ubaceni svi ajtemi.
U tvrdnji B10 u istom testu u tacnim resenjima stoji da je odgovor  na pomenutu stavku T1- odnosno tacan,sto je pogresno, jer ako je t skor 45 na testu znanja iz ekleziologije, trebalo bi da Zika zna ekleziologiju ISTO kao i 31% ispitanika (u tabeli 9. je navedeno da t skor 45 odgovara 31%), a ne BOLJE od njih, odnosno da je tacan odgovor pod N2 - da je tvrdnja netacna.

 11

F1 - recenica koju ste napisali je gramaticki neispravna, te nisam bas najsigurniji sta ste hteli da kazete, ali poenta je da vi ne znate da li neko ispod 25og percentila ima nulu ili ne. Zato je 4.
C4 - vidi se iz toga sto imate negativnu korelaciju. Korelacije sa nominalnim varijablama nemaju smer.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
Sent: Saturday, August 28, 2010 6:15 PM
Subject: Zalba

Pedagoska statistika MZ M-3 A-1S
Zalba se odnosi na pitanje  F-1, da niko u uzorku na varijabli R nema vrenost 0. smatram da je odgovor pod( 2)- netacno, jer na 25om, 50om i 75om percentilu su vrednosti za 25om percentilu vrednost varijabli R je 0,1818 itd.
Sledeci prigovor se odnosi na pitanje C4, smatram da je tacan odgovor pod(4)- da se ne vidi iz tabele.
Unapred zahvalna    student Jelena Mihajlovic 503

 12

Vidite odgovore na prethodne zalbe.
 
Zalba odbijena.
----- Original Message -----
From: Ana Nikolic
Sent: Saturday, August 28, 2010 11:39 PM
Subject: Žalba

Poštovani profesore,
uocila sam neke greške u kljucu testa, pa bih Vas molila da ih razmotrite pošto mi fale nekoliko tvrdnji za prolaz.

Predmet: Multivarijantna statistika

Naziv testa: MZ M-59 A-1S

Tema žalbe: Greške u kljucu testa

Opis elemenata:

a9 - nijedan podatak u tabeli ne ukazuje na to da ima više od 10 izvornih varijabli

b8 - nemamo tabelu sa rezultaima Hi-kvadrat testa ili testa Kolmogorov-Smirnova za proveru da li je distribucija uniformna ili ne

c5 - nigde u tabeli nije prikazana znacajnost njihove medusobne korelacije

c6 - nigde u tabeli nije prikazana znacajnost njihove medusobne korelacije

d8 - znacajnost je 0.39 pa onda ne bi trebalo da SDO bude znacajno povezana sa nacionalnim identitetom

e8 - prikazani koeficijent -0.012 nije obeležen nijednom zvezdicom pa ne bi trebalo da postoji znacajna povezanost pola i civilne religioznosti na srpskom uzorku.Unapred zahvalna,

Dajana Korac, 1296

 13

 14